• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

Yüksek Fen Kurulu Kararları

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararlar aşağıdadır;

Karar NoKarar TarihiKararın Konusu
2014/02303.04.2014Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, sözleşme, proje ve yaklaşık maliyet ilişkisi
2014/01022.01.2014Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen imalatlar ve sözleşme bedelinin %80 inden daha düşük bedelle tamamlanan işlerde yapılacak işlemler
2014/00409.01.2014Anahtar teslim götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen imalatlar ve yeni imalat kalemlerinin fiyatının belirlenmesi
2013/05114.11.20132886 sayılı kanuna göre ihale edilen işte süre uzatımı ve ödenek aktarılması konusunda müteahhit sorumluluğu
2013/04012.09.2013Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, uygulama yeri değişikliklerinde iş artışı/eksilişi yapılıp yapılamayacağı
2013/03304.07.2013Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, proje ve teknik şartname ilişkisi (eksiklik-uyuşmazlık)
2013/02914.06.2013Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, proje ve teknik şartname ilişkisi
2013/02723.05.2013Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, uygulama projesinde bulunmayan ancak mahal listesi ve pursantaj cetvelinde yer alan iş kaleminin ödenmesi
2013/00805.02.2013Karşılıklı anlaşma ile iş süresinin kısaltılıp kısaltılamayacağı
2013/00309.01.2013Proje ve mahal listesinde bulunmayan, yaklaşık maliyette yer alıp yerinde uygulanmayan imalatlar için sözleşme bedelinden kesinti yapılıp yapılamayacağı
2012/06015.11.2012Fiyat anlaşmazlığı
2012/05611.10.2012Proje - mahal listesi uyuşmazlığı
2012/05503.10.2012Projeler arası uyuşmazlık ve yapımından vazgeçilen imalat kesintileri
2012/04508.08.2012İş artışı anlaşmazlığı
2012/04227.06.2012Birim Fiyatla sözleşmeye bağlanan işte süre uzatımı verilmesi halinde fiyat farkı verilip verilemeyeceği
2012/03113.06.2012Proje Hazırlanması İhalesinde yapılması gereken jeoteknik çalışmalara ilişkin yükleniciye bedel ödenip ödenmeyeceği
2012/02718.05.2012Teklif birim fiyatla sözleşmeye bağlanan işlerde iş artışı
2012/01604.04.2012İdare kusuru nedeni ile süre uzatımı verilen iş için fiyat farkı verilip verilemeyeceği
2012/01329.02.2012Anahtar teslimi götürü bedel işlerde projede yer alıp mahal listesinde yer almayan imalatların sözleşme bedeline dahil olup olmadığı
2012/01025.01.2012Anahtar teslimi götürü bedel işlerde projede yer alıp, yüklenici teklifinde yer almayan imalatların sözleşme bedeline dahil olup olmadığı
2012/0808.02.2012Anahtar teslimi götürü bedel işlerde zemin parametreleri hakkında yaşanan uyuşmazlık
2011/03830.11.2011Teknik Personel Taahhütnamesi - Meslek Grupları
2011/03516.11.2011Yeni Birim Fiyat Tespiti konusunda idare ve yüklenici arasında yaşanan uyuşmazlık
2011/03212.10.2011Özel Birim Fiyat Uygulamalarında İdare ile Yüklenici Arasında Yaşanan Uyuşmazlık
2011/02422.09.2011Anahtar teslimi götürü bedel işlerde teklif fiyat üzerinden ödeme yapılıp yapılamayacağı
2011/01808.08.2011Detay projesi olmayan imalatın yaptırılıp yaptırılamayacağı ve yapımından vazgeçilen imalatlar için izlenecek yol
2011/00523.03.2011Yapimindan vazgeçilen imalat kalemlerinin fiyatinin tespiti
2011/00302.02.2011Yeni Birim Fiyat Oluştururken Taraflar Arasında Çıkan Uyuşmazlık
2010/08108.12.2010Tasfiye ile İlgili İş ve İşlemler, Yeni Yüklenici ile Yapılacak Sözleşme şartları 
2010/08030.09.2010Mali Acze Düşen Yüklenici İle Sözleşmenin Feshi Konusunda Yapılacak İş ve İşlemler
2010/07930.09.2010Kamu İhale Kurumunca ve Mahkemelerce Düzeltici İşlem Yapılan İşlerde Yapılacak İş ve İşlemler
2010/07616.08.2010Yapı Denetimi Kanunu-İmtiyaz Hakkı
2010/06109.06.2010Devir Edilen İşlerde İş Bitirme Belgesinin Ne şekilde Alınabileceği
2009/12822.12.20094708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun
2009/11112.11.2009Sözleşme Uygulamalarına İlişkin Görüş
2009/09701.09.2009Teklif Birim Fiyatlı İşlerde İmalat Uygulamalarında Ortaya Çıkan Anlaşmazlıklar
2009/07702.07.2009Kısmı gecikme cezası uygulanıp uygulanmayacağı
İmalat değişikliklerinde fiyat tespitinin ne şekilde yapılacağı
2009/01818.02.2009Projede yer alıp, yüklenici teklifinde yer almayan imalatlar içim ödeme yapılıp yapılmayacağı
2008/09624.12.2008Çelik Boru Tecritleri İçin Ödeme Yapılıp Yapılmayacağı
2007/03529.05.2007Asansör İmalat Artışının Ödenip Ödenemeyeceği
2007/01707.03.2007Çift Yakıtlı Yerine Dökme Dilimli Kazan İmalat Yapımı
2007/01509.03.2007Beton İmalat Gecikmesine Göre Süre Uzatımı Talebi
2007/00626.01.2007İş Programı Uygulamaları ve Ödenek Aktarılması
2007/00319.01.2007Yaklaşık Olarak Belirlenen Analiz ve Birim Fiyat Pozlarının Fiyat Tespiti
2007/00210.01.2007Ses Yalıtımı ve Dış Cephe Taş Kaplama
2006/06402.11.2006Ariyet Ocağı Değişikliği
2006/05706.09.2006Yeni Birim Fiyatların Tespit Edilmesi
2006/05505.09.2006%10 Keşif Artışı Uygulanması
2006/05423.08.2006İşin Tavsiye Edilmesi ve Kesin Teminat İadesi
2006/05311.08.2006Zemin, İstinat Duvarı proje Tadilatı
2006/05110.08.2006Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarılması
2006/02531.05.20062006 yılına ait ek inşaat ve Tesisat B.F.
2006/02231.05.2006Fiyat Farkı Uygulanması
2006/02131.05.2006İş Kalemi Miktarlarının Tespiti
2006/01110.05.2006Geçici Kabul İtibar Tarihinin Tespit Edilmesi
2006/01004.05.2006Ödenek Aktarılması
2006/00926.04.2006Malzeme Ocak Yeri Değişikliği Yeni Birim Fiyat Tespiti
2006/00822.03.2006Zemin Emniyet Gerilmesi
2006/00712.04.2006Beton Kırma ve Taşıma İşinde Fiyat Anlaşmazlığı
2006/00630.03.2006Zarar Ziyan Tazmini
2006/00222.02.2006İlave İş Yapılması ve Sözleşme Yılı B.F. Belirlenmesi
2005/10930.11.2005Sosyal Konut
2005/10523.11.2005Fiyat Anlaşmazlığı
2005/09314.09.2005İşin devamı, tasfiyesi veya feshi hususu
2005/09217.09.2005Fiyat farkı uygulanması
2005/09114.09.2005İşin devamı, tasfiyesi veya feshi hususu
2005/09007.09.2005Kesin hesapta artışın ödenip ödenmeyeceği
2005/07708.08.20052005 Yılına ait Ek İnşaat ve Tesisat Birim fiyatları
2005/07030.06.2005Genleşme derzleri Teknik şartnamesi
2005/06930.06.2005CTP Boru ve Özel Parçalarının Ödenmesinde Conta Bedelinin de Ayrıca Ödenmeyeceği
2005/06622.06.2005Anahtar Teslimi Götürü bedel Uygulama Projesi ve mahal Listesi
2005/05809.06.2005Geçici Kabul Eksiklikleri İçin Tutalan %3 lük Kesinti Tutarının Kesin Hesapta Ödenmesi
2005/05701.06.2005Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşin Tasfiye Edilmesi
2005/05525.05.2005Fore Kazık İmalatlarının Ödeme Pozunun Tespiti
2005/05004.05.2005Anahtar Teslim Götürü Bedelli Sözleşmede Yapılmayan İmalat kesintisi
2005/02110.03.2005Tünel İksa ve Püskürtme Betonu Fiyatının İlave Olarak Verilmesi
2005/01802.02.2005İkmal İnşaatında ve Tesisat İşlerinde İş İskelesi
2005/01126.01.2005Gecikme Cezası Kesilme Yöntemi
2005/01026.01.2005Fore Kazık Deliği Makinesi

Yorumlar - Yorum Yaz