• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

6.İnşaat Yönetimi Kongresi

25-26-27 Kasım 2011 tarihinde Bursa'da 6.İnşaat Yönetimi kongresi düzenlendi.

Kongrede sunulan bildirilerin başlıkları ve yazarları aşağıdadır;


Bildiri Adı


Yazarlar

Türk İnşaat Sektöründe Grup Davranışı ve Grup Yönetimi
Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP, M. Emin ÖCAL

İnşaat Yönetiminin Temel Unsuru İnsan Niteliğinde Girişimcilik- İnovasyon - Etik ve Varsıl Özellikleri

V. Doğan SORGUÇ

İnşaat Yönetiminde En Önemli Kaynak: İnsan

Ali PUSAT

İnşaat Mühendisliğinde Etik: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

Mümtaz USMEN, Selim BARADAN, Özge AKBOĞA

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde2004/18/EC AB Kamu İhale Direktifi İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

Cemil AKÇAY, A. Sertaç KARAKAŞ, Barış SAYIN, Ekrem MANİSALI

Türkiye'de Günümüz İnşaat Sektöründeki Risk Yönetimi Uygulamaları

Ahmet ÖZTAŞ, Oğuz DURAN, Mehmet Hüseyin ERTAŞ

Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan Alt Yapı İhalelerinde, Aşırı Düşük Sınır Değerin Düşük Olmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi

Hüseyin GENCER, Muhammed Ali CANKATAR

Kamu İhale Mevzuatında Mühendis ve Mimarlar Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hüseyin GENCER

Insurance Issues and Design and Build Construction ContractsRıfat AKBIYIKLI, Ümit DİKMEN, David EATON

İzmir'de Kurulan Konut Yapı Kooperatiflerinin İncelenmesi

Hakan URKUN, Orhan YÜKSEL

Konut Finansmanı Sistemleri ve Türkiye Uygulamalarının Geliştirilmesi

Yavuz BAHADIR, Feyzi HAZNEDAROĞLU

İnşaat Sektöründe Kullanılan Ön Maliyet Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Murat  KURUOĞLU, Levent Yaşar ÇELİK, Esra TOPKAYA, Erkan YÖNEZ

Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: Çimento Sektörü Uygulamasıİ. Halil GEREK, Ercan ERDİŞ, Emre YAKUT

Arazi Geliştirme Çabaları İçin Yatırım Etüdünde Pratik Bir Çözüm Önerisi

Murat KURUOĞLU, Esra TOPKAYA, Erkan YÖNEZ

Motivasyon Araçlarının İnşaat Yönetimindeki Etkinliği

H. Çağlar ÇÖĞÜR, M. Emin ÖCAL

İnşaat Sektöründe Malzeme Tedarik Yönetiminin Önemi ve YurtDışı Uygulamaları

Özge AKBOĞA, Selim BARADAN

Türk İnşaat Sektöründe İhtiyaç Programı Hazırlama Sürecine Verilen Önem ve Bunun Yansımaları

Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP

Proje Yönetiminde Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi

Bilge SÖNMEZER, Hakkı ÖNEL

Osmanlı Döneminde Kullanılan Yaklaşık Maliyet Tahmin Yöntemleri
İbrahim YILMAZ, S.Ümit DİKMEN

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Akademik Tükenmişlikleri
Gözde TANTEKİN ÇELİK, Rıdvan BAĞRIAÇIK, Emel LAPTALI ORAL

İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonları Üzerine Bir Çalışma: İstanbul Örneği

Gülgün MISTIKOĞLU
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi

Ethem TARHAN
Osmanlı'da Proje Yönetimi Var Mıydı?


Turgay BAĞATUR, Murat KURUOĞLU

Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinin Yeniden Yapılanması Kapsamında Master Plan Çalışması ve Problemler
Cemil  AKÇAY, Ayşen ŞOLT, Ekrem MANİSALI, Oğuz ÇETİNKALE

Ürün Olarak Konut Kavramı ve Türkiye' deki Konut Satışlarının Ürün Hayat Eğrisi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi
Murat ANBARCI, Ömer GİRAN, Yusuf Sait TÜRKAN, Ekrem MANİSALI


Experiential Learning From Private Finance Initiative (PFI) Road Projects In the UK

Rıfat AKBIYIKLI, David EATON
Design and Design Management in Construction Projects
Rıfat AKBIYIKLI, David EATON


Üst Yapı İnşaat Projelerinde, Maliyet Tahmin ve Bütçe Çalışmalarında, Proje Karakteristik Özelliklerinden Kaynaklanan Belirsizliklerin Analizi

Ömer BİSEN, S.Ümit DİKMEN
İnşaat Sektöründe Performans Yönetimi Kavramının İrdelenmesi
Volkan EZCAN, Uğur MÜNGEN, Murat KURUOĞLU, Ümit IŞIKDAĞ


Süresel Planlamadaki Verimliliklerin Mevsime Göre Değişiminin Regresyon Analizi
Murat KURUOĞLU, Dostcan SEVİM
Yüksek Yapı Çalışmalarında Bir Verimlilik Faktörü: Rüzgar
S.Ümit DİKMEN, Sadık YİĞİT, Murat AKSEL, Murat SÖNMEZ, Bahar ŞENER

İnşaat Yönetimi Alanında Yapı Maliyeti Hesapları İçin Sunucu Tabanlı Uygulamalar 
Osman Murat KAYA, Osman AYTEKİN, Hakan KUŞAN, İlker ÖZDEMİR

Bir Kamu İhale Karar Destek Modelinde Lineer ve Nonlineer Bulanık Küme Kullanımının Sonuca Etkileri
Cemil AKÇAY, Barış SAYIN, A. Sertaç KARAKAŞ, Ekrem MANİSALI


Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bir Yapı Yönetimi Önerisi

A.Emre CENGİZ, Yücel GÜNEY


Oyun Teorisi Yaklaşımı ile İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alt İşveren Yönetimi Modellemesi

Özgür CENGİZ
CPM Stratejik Planlama Metodu
Ahmet Aser ENSARİOĞLU, Ömer GİRAN, Ekrem MANİSALI


Şantiye Şeflerinin Yetki ve Sorumlulukları İle Sahip Olmaları Gereken Beşeri ve Teknik Niteliklerin Araştırılması

Latif Onur UĞUR, Serdar KORKMAZ
Şantiye Şefinin Hukuki Sorumluluğu
Taner SAVAŞ


İşverenler (Ana Yüklenici) İçin Alt Yüklenici Sözleşmelerine Bir Bakış

Ayşegül KORKMAZ

Türk İnşaat Sektöründe Bina Yapılarındaki Teknik Şartnamelerin Yeterlilik Düzeyi ve Şartname Kaynaklı İhtilafların Analizi

Ercan ERDİŞ, Sıtkı Alper ÖZDEMİR

Piyasa Gözetimi ve Denetim Sisteminin İrdelenmesi

İ.Halil GEREK, Ercan ERDİŞ


Katı Atık Yönetimi Konusunda Hatay İlinde İnşaat Sektörü Paydaşlarının Algılamaları

Mustafa ÖZTÜRK, Hilmi COŞKUN
İnşaat Atıkları Kavramının Yasal Düzenlemesi ve Hazır Beton Tesislerinde Örnek Uygulama
M. Emin ÖCAL, Emel LAPTALI ORAL, Savaş BAYRAM


Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri İle Türkiye' deki Bina Enerji Verimliliği Uygulaması

Murat ANBARCI, Ömer GİRAN, İsmail Hakkı DEMİR


Yapma Çevrede Kalitenin Yükseltilmesinde Liderliğin Önemi

Esin KASAPOĞLU, Gamze ÖZKAPTAN ALPTEKİN


İnşaat İşletmelerinde Kaynak Tabanlı Stratejik Yönetim

Gül POLAT, Gülen ALP, Befrin Neval BİNGÖL

İnşaat Proje Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Analitik Hiyerarşi Yönteminin KullanılmasıÖmür TEZCAN, Osman AYTEKİN, Hakan KUŞAN, İlker ÖZDEMİR

Trafik Akışının Eniyilemesinde Kuadratik Programlamanın Uygulanması

Aslı GÜVENK, Emre CAN

Yığma Konutların Maliyet Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının(YSA) Kullanılması
Latif Onur UĞUR, Umut Naci BAYKAN, Serdar KORKMAZ


Kent Bölge ve Altbölge Hizmet Serimlerinde En Küçük ve En Büyük Kapsarağaç Yöntemleri Kullanılarak Toplam Değer Eniyileme

İlker ÖZDEMİR, Osman AYTEKİN, Hakan  KUŞAN
İş Yönetim ve Denetimi için WEB Tabanlı Örnek Bir Çalışma
Mikail YURT, Şenay ATABAY

CPM Kullanılmayan İnşaat Projelerinde Karşılaşılan İstihkak,Geçici Kabul ve Fesih İle İlgili Uyuşmazlıklar ve Çözüm Önerileri
Osman Hürol TÜRKAKIN, Ömer GİRAN, Yusuf Sait TÜRKAN, Ekrem MANİSALI

Türkiye' de Teşvikli Sözleşmelerin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Zeynep SÜTEMEN, S.Ümit DİKMEN


İnşaat Sözleşme Şartnamelerinde Gecikme Esaslı Sorunlar ve Bir Şartname Maddesi Önerisi

Yiğit BEŞLİOĞLU

Yapı Denetim Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ercan ERDİŞ, Halil GEREK

Yapı Denetim Kanununa Geçiş Uygulamalarında Sivas Örneği
İsmail İsa ATABEY, Kanat Burak BOZDOĞAN