• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

4.İnşaat Yönetimi Kongresi

30-31 Ekim 2007 tarihinde İstanbul'da 4.İnşaat Yönetimi Kongresi düzenlenmiştir. Kongre bildiler kitabı Maya Basın Yayın tarafından 30.10.2007 tarihinde basılmıştır. Kongrede 34 adet bildiri sunulmuştur.

Kongrede sunulan bildiriler ve yazarları aşağıdadır;


Bildiri Adı


Yazarlar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun, AB Uygulamaları Çerçevesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Açısından İncelenmesi

Cemil AKÇAY, Ekrem MANİSALI

Türk İhale Mevzuatı İle 2004/18/EC Sayılı Direktif Arasındaki Temel Farklar

Aslı BİLGİN


Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Türünün Belirlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hüseyin GENCER


Kamu İhale Kurulu’nun Verdiği Çelişkili Uyuşmazlık Kararları Üzerine Bir Araştırma


Hüseyin GENCER


88/13181 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi İle 4734 Sayılı Kanuna Göre İhalesi Yapılacak Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların Karşılaştırılması


Osman AYTEKİN, Hakan KUŞAN, İlker ÖZDEMİR


Bilgi Akışının Modellendiği Simülasyonları Geliştirmede Karşılaşılan Güçlükler


Esin ERGEN, Burcu AKINCI


Uluslararası Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçin Türk Eximbank Uygulamalarının Değerlendirilmesi


Elçin TAŞ, Emre EKİNCEK


Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projeleri İçin Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi

Elçin TAŞ, Derya KUTLU

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi İle Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Erkan KARAMAN, Serdar KALE

Mimari Tasarım Bürolarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler: Bir Yapısal Denklem Modeli

Tülay ÇİVİCİ, Serdar KALE

Yönetimsel Modaların İnşaat Yönetimi Alanında İncelenmesiYeliz TÜLÜBAŞ GÖKUÇ, Serdar KALE
Türk İnşaat Sektöründe Stratejik Grup Analizi

Cenk BUDAYAN, İrem DİKMEN, M. Talat BİRGÖNÜL

Türk İnşaat Sektöründe Prefabrik Betonarme Yapı Elemanlarının Kullanımını Etkileyen Faktörler


Gül POLAT, Atilla DAMCI


İnşaat Yönetiminde Proje Bazlı İnşaat Ortaklığının Etkileri ve Karşılaşılan Problemler

Serdar ULUBEYLİ, Ekrem MANİSALI

İnşaat Sektörünün Yapım Yönetimi Eğitiminden Beklentileri

M. Talat BİRGÖNÜL, İrem DİKMEN, Beliz ÖZORHON, Zeynep IŞIK

Şerefiye Bedelinin Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Hesaplanması

İlker ÖZDEMİR, Osman AYTEKİN, Hakan KUŞAN

Yapım ve Hizmet Alım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Tespitine ve Değerlendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar


Hüseyin GENCER


Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde Yasal İş Artışı ve Yeni İş Kalemi Birim Fiyatının Düzenlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar İle Yeni İş Kalemi Pursantaj Oranının Düzenlenmesine Yönelik Yaklaşımlar


Hüseyin GENCER
İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme


İlke BOZKURT, Murat KURUOĞLU


Kalıp İşlerinde Ekip Profillerinin Verimliliğe Etkileri

Emel LAPTALI ORAL, Ercan ERDİŞ, Gülgün MISTIKOĞLU

Kamu İhale Sistemindeki Değişikliğin İnşaat Yatırımlarının Süre ve Maliyetine Yansımaları


M. Emin ÖCAL, Nuray TURHAN


İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması


Latif Onur UĞUR


İnşaat Şirketlerinin Gelişimi Açısından Kalite Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi


Ender ÇERÇİ, Sema ERGÖNÜL

İş Güvenliği Mühendisliği Mehtap BİRGİLİ


Mehtap BİRGİLİ

“İş Sağlığı ve İş Güvenliği” Gelinen Sürece TMMOB ve Odalar Açısından Bakış


Gülşen IŞIK


İnşaat Şantiyelerine Özgü Bir İş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi


G. Emre GÜRCANLI, Uğur MÜNGEN

Fiziksel Güce Dayalı Çalışan İnşaat İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Bulanık Mantıkla Risk AnaliziYeşim KURUOĞLU, Burcu AKYILDIZ, Murat KURUOĞLU

Temel Üretim ve Maliyet İşlevleri Işığında İnşaat Endüstri, İşletme Mühendisliği ve Stratejisinin Eğitim Sorunları


V.Doğan SORGUÇMühendislik Öğrencilerinin İş Etiği Konusundaki Farkındalıklarının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi


Hilmi COŞKUN


Yurtdışında Yetkin Mühendislik Uygulamaları: Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Örnekleri


Selim BARADAN, Gülben ÇALIŞ

Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Genel Yapısı ve Geliştirilmesi İçin Yeni Yaklaşımlar


Fahri BİRİNCİ, Varol KOÇ


Türkiye’de İnşaat Mühendisliğinin Eğitim Sonrası Durumu, Sorunları ve Örgütlenme Temelinde Yeni Yaklaşımlar


Varol KOÇ, Fahri BİRİNCİİnşaat Mühendisliği Eğitimindeki Sorunlar, Mesleki Uygulama Düzenlemeleri ve Meslek Kipi Seçiminin Değerlendirilmesi Konularında Bir Alan Çalışması


Latif Onur UĞURİnşaat Sektöründe Eğitim – Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi


Gökhan ARSLAN, Serkan KIVRAK


Yorumlar - Yorum Yaz