• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

3.Yapı İşletmesi Kongresi

29-30 Eylül 2005 tarihinde İzmir'de 3.Yapı İşletmesi kongresi düzenlenmiştir. Kongrede 45 adet bildiri sunulmuştur. Kongre bildiriler kitabı Maya Matbaacılık tarafından 01.07.20006 tarihinde basılmıştır.

Kongrede sunulan bildiriler ve yazarları aşağıdadır;


Bildiri Adı


Yazarları

Yapım Yönetiminde Çağdaş Eğilimler ve Güncel Araştırma KonularıM. Talat BİRCÖNÜL, İrem DİKMEN Tuncay DEMİREL, Arif Erdem ARIKAN
Uluslararası İnşaat Sektörü ve Türk Mütahitliğinin Sektör İçindeki Yeri

Gökhan ARSLAN

Türkiye'de Yapı İşletmesi Eğitiminin Değerlendirilmesi

Uğur MÜNGEN, Murat KURUOĞLU, Volkan EZCAN

İnşaat Uygulama ve Yönetim Mühendisliği Kapsamında Proje Yönetiminin Temel Öğesi: İnsan (Niteliği)

Doğan SORGUÇ

Konut Sektöründe Öğrenen Organizasyon Anlayışına Bir Model: Soyak Yapı

Ayşegül Savaş KÜL

Uluslararası Pazarda inşaat Firmalarını Etkileyen Dış Ülke Faktörleri

Suat GÜNHAN, David ARDITI

Bütünleşik Bir Risk Yönetim Karar Destek Sistemi


Arif Erden ARIKAN, İrem DİKMEN, M. Talat BİRGÖNÜL

İnşaat Projelerinde Yatırım Kararı Sürecinin Analizi İle İlgili Bir Model Önerisi

M. Emin ÖCAL, İlker GÖNEN

İnşaat Firmalarında Teklif Önerisi Proje Değerlendirmesi

S.Burçin KAPLANOĞLU, David ARDITI

Petrol Sektörü inşaatlarında Proje Yönetimi Yaklaşımı


S.Noyan OGULATA - Oya Çetik Çetin Önder İNCEKAYA

Faydalı Rekabet ve Profesyonel Mühendislik

Önder TUNÇALP

Kriz Ortamında, GMYO ve İMKB Endeksi Cetirilerinin Enflasyona Karşı Koruyucu Etkisinin Mevcudiyetinin Sınanması

Feyzi HAZNEDAROĞLU, Onur EKİNCİOĞLU

Uluslararası Pazar Seçiminde Bir ANP (Analytic Network Process) uygulaması


İrem DİKMEN, M. Talat BİRGÖNÜL, Beliz ÖZORHON

İnşaat Makineleri Alımında Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli


Serdar ULUBEYLİ, Ekrem MANİSALI


İnşaat Sektöründe İşçilik Kalitesinin Tesisi ve Geliştirilmesi


İsmail Hakkı DEMİR, Ekrem MANİSALI, Cem ÇUKURLU

Taşeron Bilgi Bankası Değerlendirme Sistematiği


Ozan Ali KUYUPINAR, Ömer Emre GÜRLER, Ali Fikret ERDEM

İnşaat Firmalarında Organizasyonel Çöküş


Almula Köksal


İnşaat Sektöründe Yüklenici Firmalar İçin Web Tabanlı Bilgi Sistemi


Serkan KIVRAK, Gökhan ARSLAN


Öncelik Kuralları Proje Boyutu ve Kaynak Sayısının Proje Süresine Etkisi


Recep KANIT, Ömer ÖZKAN


Farklı Parametrelerle Oluşturulan Gert Serimlerinde Eşdeğer Sürelerdeki Değişimin Araştırılması


Osman AYTEKİN, İlker ÖZDEMİRBayındırlık İşleri Birim Fiyat Analizindeki İşgücü Verimliliklerinin İrdelenmesi


M. Emin ÖCAL, Ali TAT, Ercan ERDİŞ


Gelişmekte Olan Ülkelerde Tam Zamanında Malzeme Yönetim Sisteminin İncelenmesi


Gül POLAT, David ARDITI, Uğur MÜNGEN


Alışılmış Yöntemlerle İş Planlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Y.Cengiz TOKLU, David ARDITI, T.Arda ÇOTUK


Bina Maliyet Tahmininde GA Destekli YSA ile VTG Modellerinin Karyılaytırılması


S.Zeynep DOĞAN, David ARDITI, H.Murat GÜNAYDIN


İnşaat Şirketlerinin Finansal Verilerinin Değerlendirmesinde Faktör Analizi


M. Emin ÖCAL, Emel Laptalı ORAL, Ercan ERDİŞ

Kamu İhale Kanununa Göre Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Seçiminde Çok Ölçütlü Bir Karar Modeli


Hüseyin Gencer


Bütçe Kısıtı Halinde, Kamu Bina Projelerinin Yatırım Programına Alınmasında Çok Amaçlı Bir Karar Modeli

Hüseyin Gencer


Konut Yapı Kooperatiflerinde Nakit Akış Yönetimi İçin GenelleştirilmişSerim Kullanımı ve Bilgisayar Destekli Çözümler


Osman AYTEKİN, İlker Özdemir


Günlük Kaynak Kısıt Miktarının Proje Süresine ve Maliyetine Etkisi


Recep KANIT, Ömer ÖZKAN


ABD'de İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış


Selim BARADAN


İşçi Sağlığı İş Güvenliği Programları ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Örneği


Selim BARADAN


Petrol Sektörü Projelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Emniyet Kuralları


Çetin Önder İNCEKARA


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bir Uygulama Örneği

Gürkan Emre GÜRCANLI, Uhur MÜNGEN

Şantiyede Fiziksel Güce Dayalı İşyerde Çalışanların İş Yaşamı ve Genel Sağlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yeşim KURUOĞLU, Murat KURUOĞLU, Uğur MÜNGEN

İş Sağlığı ve Güvenliği MevzuatınınGüncel Yaklaşımı ile İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Hukuksal Boyutu

Hüseyin KIRBAŞ

Türkiye'de İnşaat Sektöründe Uygulanmakta Olan İhale Yasasının Değerlendirilmesi

Hakan İNCİ, Sema ERGÖNÜL

Uluslararası Projelerde Risk Primini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi


Rıfat SÖNMEZ, Arif ERGİN Talat BİRGÖNÜL


Yapı Üretiminde Çatışma Yönetimi


M. Emin ÖCAL, Ömer PAYDAK

Yap İşlet Devret (YİD) Projeleri İçin Bulanık Risk Değerlendirme Modeli

A.Erkan KARAMAN, Serdar KALE

Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan Yapım İşleri İhalelerindeki Uyuşmazlıklar ve Uyuşmazlık Kararları Üzerinde Bir Araştırma

Hüseyin GENCER

İnşaat Proje Yönetiminde Faaliyet Esaslı Bilgi Yönetimi Modeli

Ersin NAMLI, Ekrem MANİSALI

Köprülerde Bakım Onarım Yönetimi Temel Kriterlerinin BelirlenmesiHalil i. ERDAL, Ekrem MANİSALI, Ömer F. KÜLTÜR, Ömer GİRAN, Tuncer ÇELİK

Türk İnşaat Sektörünün Toplam Kalite Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Ahmet ÖZTAŞ, Erdoğan ÖZBAY

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Konut Üretimi Yapan Firmalarda Üretim Planlama Metodolojisinin Uygulanabilirliği

Erdoğan ÖZBAY, Ahmet ÖZTAŞ
İnşaat Sektöründe Rüşvet


Ekin ERİK, David ARDITI, Almula KÖKSAL