• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

2.Yapı İşletmesi Kongresi

 15-16-17 Haziran 2000 tarihinde İzmir'de düzenlenen 2.Yapı İşletmesi Kongresi'nde 34 adet bildiri sunulmuştur. Bildiriler kitabı 15.06.2000 tarihinde Bassaray Basımevi tarafından basılmıştır.

2.Yapı İşletmesi Kongresinde sunulan bildir ve yazarları aşağıdadır;

Bildiri Adı

Yazarları

Bulanık Küme Kavramı Ve Yapı İşletmesinde Uygulama Örnekler

Ekrem MANİSALI
CPM İnşaat Planlamasında Etkin Bir Çözüm Yolu: Matris Metodu

Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN, Ömer GİRAN
Ağ Diyagramları İle Proje Planlamasında Karşılaşılan Üç Sorun-Üç Algoritma

Orhan YÜKSEL
Türk inşaat Sektöründe "Kritik Yol Yöntemi" Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar

M. Talat BİRGÖNÜL, İrem (DİKMEN) ÖZDOĞAN
İnşaat Planlamasında Bilgisayar Uygulamalarının Önemi Ve Bir Yazılım Örneği

Ekrem MANİSALI, Murat ARSLAN
İhale Uygulamasında Uyuşmazlıklar

Orhan YÜKSEL
Bir Tatil Köyü Projesinde Uygulanan Yapım Teknolojisinde Grup Tesirinin İncelenmesi

Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN, Ahmet GENELİOĞLU, Safa KİRAZOĞLU
Yüklenici İnşaat Firmalarında Teklif Hazırlama Sürecinin incelenmesi

Gül POLAT, Uğur MÜNGEN
Kamu Yatırım ihalelerinde, İhale indirim Oranlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

Ekrem MANİSALI, Hüseyin GENCER
İnşaat Sektöründe Ortak Girişimler Üzerine Bir Araştırma

G. Emre GÜRCANLI, Uğur MÜNGEN
Yap İşlet Devret Modelinde Karşılaşılan Riskler ve Değerlendirmesi

Ekrem MANİSALI, S.Burçin KAPLANOĞLU
Yapı Üretiminde Sözleşme Yönetimine Genel Bir Bakış

M. Emin ÖCAL, Nuran KAYA
Yapı Kooperatiflerinde Örgütlenme, İhale Ve Denetim Sorunları

Yavuz Nedim YOKAŞ
İnşaat Sektöründe Strateji Yönetimiİrem (DİKMEN) ÖZDOĞAN, M.Talat BİRGÖNÜL
İnşaat Sektöründe Simülasyon YaklaşımıMurat KURUOĞLU, Burkay ALPYILDIZ, Uğur MÜNGEN
İnşaat Projelerinin Verimliliğinin Arttırılması

Gökhan ARSLAN
Yatırım Projelerinde Ekonomik Proje Yönetimi Ve Sistem Analizi Yaklaşımı

Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN, Aslan KILIÇ
Büyük Ölçekli Projelerde Karşılaşılan Yapı işletmesi Uygulama Problemleri

Ekrem MANİSALI, Sebahattin DİNÇ
Tam Zamanında Satın Alma Sisteminin İnşaat Malzeme Yönetimine Uygulanabilirliği

Emel LAPTALI Oral, Dilara KURT
Toplu Konut Projelerinde Toplam Kalite Yönetiminin Değerlendirilmesi

Aynur KAZAZ
Yapı Üretiminde Kalite Geliştirme İçin Denetimsel Bir Yordamlama Modeli

İlker ÖZDEMİR, Osman AYTEKİN
Yüklenici İnşaat Firmalarında Planlama Departmanlarının Durumu ve Sorunları Açısından Yeniden Düzenleme Önerisi

Murat KURUOĞLU, Doğan SORGUÇ
Türk ve İngiliz Eğitim Sistemlerinde Yapı İşletmesi Doktorasının Karşılaştırılması

A. Mehmet HAKSEVER, Ekrem MANİSALI
İnşaat Mühendisliğinde Yapı İşletmesi Meslekici Eğitim İhtiyacı ve Bir Uygulama Programı örneği

Uğur MÜNGEN, Murat KURUOĞLU
Türkiye'de Yapı Projelerinin Nakit Akış Sorunlarının Yazılım Desteğiyle izlenmesi ve Çözümlenmesi

İlker ÖZDEMİR, Arzu BODUR
Enflasyon Etkisinde İnşaat Sektörü -Yeniden Değerleme

Orhan YÜKSEL, A.Hikmet TÖZÜN
Kalıp Yatırımının Firma Finansman Politikasına Etkisi ve Optimum Bir Çözüm Önerisi

Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN, Safa KİRAZOĞLU
Tek Ölçütlü Proje Değerlendirme Metodlarına Eleştirisel Bir Bakış ve Proje Dengesi Metodu

Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN
İnşaat Uygulama (Yapı İşletmesi) Mühendisliğinde Kongre Düzenlemenin Etik ve İlkeleri

Doğan SORGUÇ
Özel Yapılarda Denetim

Orhan YÜKSEL
Yüklenici İnşaat Firmalarında Ofis Otomasyon Kullanımı ve Uygulama Örnekleri

Murat KURUOĞLU, Doğan SORGUÇ
Tarihi Meydanların Yeniden Düzenlenmesi Tasarımında Çok Amaçlı Yaklaşım Yöntemi

Ekrem MANİSALI, İsmail Hakkı DEMİR
Çok Katlı Binalarda Çöp Bacası Yapılmasının Gerekliliği Ve Tasarım İlkeleri

M. Emin ÖCAL
Yapı işletmesi Anabilim Dalında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları Özetleri

Talat BİRGÖNÜL, Ekrem MANİSALI, Uğur MÜNGEN, Orhan YÜKSEL

Yorumlar - Yorum Yaz