• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

4.Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3 – 5 Kasım 2016 tarihleri arasında, Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Eskişehir'de gerçekleştirilmiştir.

Kongre kapsamında Proje Yönetimi, Şirket Yönetimi, Yapım Yöntemleri, Bilgi Teknolojileri, Finansal Yönetim, Hukuksal Konular, Sürdürülebilirlik, Sektör Araştırmaları, Eğitim, Şantiye Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi konular ile ilgili bildiriler sunulmuştur.

Kongre özet bildiriler kitabına ulaşmak için lütfen tıklayınız;

Bildiri AdıYazar/Yazarlar
İnşaat Proje Yönetiminde Finansman SorunlarıD. Arditi
Kentsel Yenilemede Paydaş Haritalama: Tarlabaşı ÖrneğiA. Köksal, S. Ersoy Maraş
Tasarım Proje Süreçleri ve İnşaat Proje Süreçlerinin Eşzamanlı Adaptasyonu İçin Yeni Bir Proje Dağıtım Modeli ÖnerisiÖ. S. Duran,A. M. Tanyer
İnşaat Safhasındaki Değişiklik Nedenlerinin İrdelenmesiO. İlter, T. Çelik
Ekip Çalışmasında Kişiler Arası Çatışma Türk İnşaat Endüstrisinden Bir Örnek VakaH. Giritli, F. Ertan Babaoğlu
İnşaat Mühendisliğinde 5S Metodunun TatbikiM. Anbarcı, B. Öz, E. Manisalı
İtfaiye Binalarının Fizibilitesi ve Proje Seçimine Yönelik Çok Ölçütlü Karar Verme YaklaşımıB. Öz, M. Anbarcı, E. Manisalı
Türk Yapım Şantiyelerindeki İsraf Türlerinin ve Nedenlerinin Tespit Edilmesi ve Yalın İnşaat Uygulamalarıyla Çözüm Önerisi GeliştirilmesiE. Taş, A. Tokat
Stokastik Simülasyon Modeli İle Şantiyedeki İş Makinelerinin Üretim Verimliliğinin Önceden Tahmin EdilmesiH. G. Bayhan, Y. C. Kanra, M. C. Demir, H. Kar, G. E. Gürcanlı
Yüksek Performanslı Yeşil Bina Projelerindeki Kritik Başarı FaktörleriB. Öngel, A. M. Tanyer, İ. Dikmen
Alt Yüklenici Firmalar için İş Güvenliği Performans Ölçüm Çerçevesinin Grup Karar Verme Tekniği ile BelirlenmesiB. N. Bingöl, G. Polat
Alt Yüklenici Firma Seçiminde Monte Carlo Simülasyonu ile Risk AnaliziB. N. Bingöl, G. Polat
İnşaat Projesi Kontrolü için Simülasyon Tabanlı Alternatif Strateji SeçimiH. Türkoğlu, G. Polat, E. Manisalı
Yapım Maliyetinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonunun Değer Mühendisliği Açısından İrdelenmesiŞ. Atabay
Kamu İnşaat İhalelerinde Yüklenici Seçimine Alternatif Çözüm ÖnerisiO. Yaman, İ. C. Yılmaz
Yüklenici Firmaların İhale Birimleri için Başarım Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme Modeli ÖnerisiM. Altındağ, A. Kanoğlu
Makine Yoğunluklu İnşaat Projelerinde Planlama Tekniklerinin KarşılaştırılmasıH. Türkoğlu, F. Ş. Eroğlu, M. Çapraz, Y. T. Karakuş, G. E. Gürcanlı
‘İnşaat Proje Yönetimi’, Üniversitelerde, Niçin Ayrı Bir Lisans Programı Olarak Yer Almalıdır ve Ders Başlıkları Hangi Konuları Kapsamalıdır?A. Avinal
Süre-Maliyet Optimizasyon Problemlerinde Metasezgisel YöntemlerG. Albayrak, İ. Özdemir
Sınırlı Kaynaklı İş Programı Problemlerinin Arama Uzayının BelirlenmesiB. Öngenli, Ö. H. Bettemir
İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimini Etkileyen Kültürel Elemanların Analizi ve Kurum Kültürünün OluşturulmasıA. F. Güner, P. Karaçar
İnşaat Şirketleri İçin Bir Proje Portföy Yönetim Aracı: COPPMANG. Bilgin, G. Eken, B. Özyurt, İ. Dikmen, M. T. Birgönül, B. Özorhon
İnşaat Projelerinde Öğrenme: Benzerlik Değerlendirmesi için Kümeleme AnaliziB. Özyurt, G. Bilgin, G. Eken, İ. Dikmen, M. T. Birgönül
Tasarım Evresine Bağlı Proje Değişikliklerinin Yönetimi için Geliştirilen DurumTabanlı Çıkarsama Modelinin Testi ve SonuçlarıA. Özgüneş, A. M. Tanyer
Müze Sergileme Projelerinde Entegre Proje Yönetim Süreçleri ve TeknolojileriU. Durmuş, H. M. Günaydın
Tamsayılı Doğrusal Programlama Yöntemiyle Kesikli Zaman-Maliyet Ödünleşim Probleminin Optimal Pareto ÇözümüS. Aminbakhsh, R. Sönmez, M. Bilir
Kaynak Dengeleme Problemine Öncelikli Diferansiyel Evrim Algoritmasıyla Bir YaklaşımM. Altun, R. Sönmez, A. Akçamete Güngör
Süre, Kaynak ve Malzeme Yönetimi İçin Bina Bilgi Modeli Örnek Uygulaması GerçekleştirilmesiS. Karadoğan, M. T. Emir, Ö. H. Bettemir
İkiz Kule ve Tek Kule Biçiminde Bina Yapımının Toplam Fayda AnaliziE. H. Zafer, B. Kızmaz, Ö. H. Bettemir
Firma Özelliklerinin Proje Başarısı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesiS. Demirkesen, B. Özorhon
Yalın Tasarım – Mimari Proje Sürecindeki Verimsizlikler ve EtkileriS. K. Mazlum, M. K. Pekeriçli
Proje Yönetimi Performansı ve Kişilik EtkileşimleriG. Oraz, H. M. Günaydın, H. Giritli, E. Tezel
Tasarım ve İnşaat Sektöründe BIM ve Lean (Yalın) Proje Teslim Sistemi OrtaklığıE. Uğur
Yüklenici Seçiminde Uygulanan Karar-Destek Modellerinin İncelenmesiD. Tekin, V. Toğan
Yalın Yönetim ile İnşaat Proje Yönetiminde Kaliteyi Arttırma Üzerine Bir İncelemeA. Tuz, B. Sertyeşilışık
Yalın İnşaat Proje Yönetiminin Türk İnşaat Sektöründe Yaygınlaştırılması Üzerine Bir İncelemeG. Tatlıcı, B. Sertyeşilışık
Yetkin Bir Proje Yönetimi için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) YaklaşımıM. N. Kocakaya, E. Namlı
Yapı Tasarımında İşbirlikçi Yaklaşımın Kavramsal Olarak ModellenmesiG. B. Öztürk, M. Yalçınkaya, D. Arditi, İ. Yitmen
Proje Yöneticisi Seçiminde Yetenek Yönetimi Stratejisiİ. Erbaş
Bir Kamu İnşaat Projesinde CPM Uygulamamasından Dolayı Ortaya Çıkan Problemler – Vaka AnaliziM. L. Zalmai, O. H. Türkakın, E. Manisalı
Mimarın AIA ve KİK Dokümanlarında Tanımlanmış Tasarım Evresinde Maliyet Tahmini ve Planlanmasına İlişkin Görev ve SorumluluklarıE. Taş, B. İbiş
Denge Diyagramları (LOB) Planlama Tekniğinin Türk İnşaat Sektöründe Doğrusal Hat Takip Eden Projelerde Kullanımının Analizi ve DeğerlendirilmesiM. Kuruoğlu, F. Haznedaroğlu, Ö. Aktürk
İhale Modellerinde Süre – Maliyet – Kalite – Kesinlik Parametreleri İncelemesiR. Akbıyıklı, L. O. Uğur, S. Ü. Dikmen
Kamu Özel İşbirliği Projelerinin Temel Başarı FaktörleriB. Özorhon, E. Durna, S. Çağlayan
2. Gündoğan Engelsiz Yaşam ParkıO. Z. Şahin, F. Ç. Özcan, B. Altıner, O. Kurt
Marmaray İşletmesinde Teknolojik Yeniliklerin Risk Yönetimine Etkilerinin İrdelenmesiA. U. Kınık
Kaynak Dengeleme Problemlerinin Arama Uzayının BelirlenmesiE. Koç, Ö. H. Bettemir
İnşaat Projeleri İhalelerinde Yüklenici/İstekli Yeterlilik Değerlendirme SistemiG. Arslan, G. Demirci
Derin Kazılarda Maliyet Risk Tanımlaması ve KaydıM. R. Tabar, M. Kökel, T. Çelik, İ. Yitmen
İnşaat Projelerinde Sözleşmeler Açısından Değişiklik Yönetimi: A.B.D. ve Türkiye KarşılaştırmasıR. Kömürlü, D. Arditi
Tekrarlı Üniteler İçeren İnşaat Projelerinin Kritik Yol Yöntemi ile ProgramlanmasıÖ. Ökmen
Mikro Ölçekli Mimarlık Ofislerinde Sözleşme SorunlarıY. Arıcı Üstüner, B. Balaban Ökten
Yapımda Yenileşim Alanlarının Performans Odağında İrdelenmesiT. Ercan, G. Şener
Mekanik Tasarımcı Seçimi İçin Bütünleşik YaklaşımG. Polat, A. Damcı, A. P. Gürgün, Ö. Var
İnşaat Yönetiminde Çok Ölçütlü Bir Karar Verme Yöntemi VIKOR ile İş Makinesi SeçimiM. Anbarcı, O. H. Türkakın, O. Giran, E. Manisalı
Balanced Scorecard ile Performans Değerlendirmesi: Bir Vaka AnaliziA. Özcan, H. Aladağ, Z. Işık
Havalimanı İşletmeciliği: Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ÖrneğiV. Arslan, S. Ulubeyli, A. Kazaz
İnşaat Atıkları Planlamasında Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) KullanımıA. M. Öz Döşer, S. Ergönül
Grasshopper & Archicad Yazılımları ile Yapı Bilgi Modellemesi ve Algoritmik Tasarım Arasındaki Dinamik İş Akışının İncelenmesiM. Aydın
E-İhale Süreçlerinin Yapay Zekâ ve Benzetim Yöntemleri İle OptimizasyonuF. Koğ, H. Yaman
Yüksekten Düşme İş Kazalarının Giyilebilir Sensörler ile Tespiti ve Nesnelerin İnterneti Kullanılarak Kaza Etkilerinin AzaltılmasıO. Dogan, A. Akçamete Güngör
BIM ve Kaynak Yönetimi ile Entegre Kısa Dönem Planlaması için Gereksinim AnaliziR. Akbas
Bina Bilgi Modeli Destekli Kaynak Dengeleme Uygulaması ÖrneğiA. Yıldırım, E. Ergün, Ö. H. Bettemir
Bina Bilgi Modeli Destekli Sınırlı Kaynaklı Proje Planlaması UygulamasıŞ. N. Gül, M. Karahan, Ö. H. Bettemir
Bina Bilgi Modeli Destekli Zaman Maliyet Ödünleşim Problemi UygulamasıA. Yıldız, F. Yaray, Ö. H. Bettemir
Lazer Tarayıcı Uygulamalarında Planlama: Bir Vaka ÇalışmasıH. Erol, B. Özyurt, G. Bilgin, G. Atasoy Özcan, M. T. Birgönül, İ. Dikmen
Dünyadaki Yapı Bilgi Modellemesi Sistemine Geçiş Uygulamalarına Genel Bir BakışH. Tekin, Ş. Atabay
Yapı Bilgi Modellemesi Tabanlı Bina Enerji OptimizasyonuM. Altun, A. Akçamete Güngör
Mevcut Binalarda BIM Kullanımı: Vaka ÇalışmasıÜ. Bahadır, V. Toğan, H. B. Başağa
Yapı Bilgi Modellemesi Yardımıyla Metraj ve Maliyet HesabıB. Gerçek, M. E. İlal, O. B. Tokdemir, H. M. Günaydın
Yapım Yönetiminde CBS ve BBM Entegrasyonu Üzerine Bir AraştırmaA. E. Cengiz, A. Çabuk, O. Aytekin, İ. Özdemir
Çift Vardiyalı Şantiyelerde Aktivite İlerlemelerinin Algılayıcı Tabanlı Veri Takip Teknolojileri ile Tespit EdilmesiG. Güven, E. Ergen
Mimari Teknolojide YenilikP. Karaçar, A. Güner
Kapalı Alanlarda Konum Tespiti Teknolojilerinin DeğerlendirilmesiF. Topak, M. K. Pekeriçli, A. M. Tanyer
Yapı Bilgi Modellemenin (BIM) Parametrik Modellemede Kullanılması: Ön Üretimli Yapılar ÖrneğiT. Akkoyunlu, H. A. Dikbaş
BIM’e Geçiş Sürecinin Organizasyonel ÇerçevesiS. Öktem, E. Ergen
Yapı Bilgi Modellemesinin Paydaş Yönetiminde RolüB. Bulut, G. Demirdöğen, Z. Işık
Yapı Bilgi Modelinin “WWW” Hali ve İşbirlikçi Yapı Tasarımı/Yönetimi Yazılımları İçin GeliştirilmesiM. Yalçınkaya, G. B. Öztürk
Mikroişlemci Teknolojisinin İnşaat Sektöründeki UygulamalarıS. Yıldız, M. Yılmaz, S. Kıvrak, G. Arslan
Proje Değerlendirmesi ve Karar Verme Süreçlerinde “Reel Opsiyonların” KullanımıS. Gündeş, F. Büyükyoran
İnşaat Projelerinin Maliyet Tahmininde Referans Sınıf Tahmin Yöntemi (RSTY) KullanımıG. Erdinç, S. Bayram
Hakediş Düzenleme Sürecinde Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) Kullanımı Üzerine Bir AraştırmaH. Yaman, A. Akgün
Endüstriyel İnşaat Projelerinde Bütçe PlanlamaS. Son, A. E. Karaman
Gayrimenkul Geliştirme Açısından Eğitim Sektörü Yatırımlarının DeğerlendirilmesiA. Köksal, S. Başdoğan, B. Ülker
Yaklaşık Maliyetin Yüklenici Seçimindeki RolüH. B. Başağa, V. Toğan
Yapım Projelerinde İnovasyon ve FinansmanıK. Kuru, O. Çınar, O. Sungur, F. Haznedaroğlu
Proje Nakit Akışı Distorsiyon Riski Kestiriminde Monte Carlo SimülasyonuÖ. Tüz, Ş. Ebesek
Yapım Firmalarında Finansal Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraştırmaA. Köksal, T. Şimşekalp Ercan, A. Ulukaya
Çimento Sektöründe Nakit Akış Yönetimi ve Kur RiskiG. Oyal Püskülcü
İnşaat Projelerinde Etkin Bir BIM Uygulaması için Katılımcılar Arasındaki BIM Protokollerinin İncelenmesi ve DeğerlendirilmesiB. Kopuz
Yurtdışındaki Arabuluculuk Sistemlerinin Türkiye İnşaat Sektöründeki Kullanım Koşullarında DeğerlendirilmesiY. Arıcı Üstüner, E. Taş
Toplu Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Hak Sahipliği Dağılımının BelirlenmesiD. Akkaya, Ş. Atabay
Kamu Yapım İşleri Sözleşmeleri İçin Hak Talebine İlişkin Bir ModelP. I. Çakmak
İnşaat Sözleşmelerinde Ortaya Çıkması Olası Uyuşmazlıkların Tahmin Edilmesi Üzerine Alternatif Bir YaklaşımM. Ayhan, M. T. Birgönül, İ. Dikmen
Kentsel Dönüşüm UygulamalarıM. Kuru, G. Çalış, O. Yüksel
Kaçak Yapılaşmanın İncelenmesi ve Hukuksal Sürecin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan ÇalışmasıE. Arslan, G. Çalış
Türk Konut Yapı Kooperatiflerinde Uyuşmazlıkların ÇözümüA. Hepkafadar, O. Yüksel
Altyüklenici Sözleşmelerinde Riskler ve Uyuşmazlıklar Arasındaki İlişkinin ModellenmesiG. Bakioğlu, D. Artan İlter, I. Tekçe
İnşaat Sigortalarıİ. U. Cicim
İnşaat Sözleşmelerinde Süre Kavramı – Bir İncelemeR. Akbıyıklı, M. E. Cihangir Bağdatlı
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Belirtilen Sözleşme Türlerinin Karşılaştırmalı AnaliziS. Şahin, S. Ulubeyli, A. Kazaz
Türkiye’de Ada Ölçeğinde Toplu Konut Projelerinin Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesiN. C. Kayaçetin, A. M. Tanyer
Bina Yapım Sürecinin Çevresel Performansının Değerlendirilmesi için Yapım Teknolojileri Tabanlı Bir Model ÖnerisiB. Metin, A. Tavil
Kentsel Dönüşümde Yapılı Çevre Tasarımı Sürdürülebilirlik İlişkisinin İncelenmesiS. Yıldız, S. Kıvrak, G. Arslan
Yüksek Yapı Tasarımında Sürdürülebilir Yapım Sistemlerinin İncelenmesiG. Çakır Kıasıf, E. Selçuk
Proje Yönetiminde Temel Performans Göstergelerinin Önemi: Sürdürülebilir Bina ProjeleriN. Korkmaz, B. Sertyeşilışık
İnşaat Sektörünün Karbon Ayak İzini Azaltma Aracı Olarak Rejeneratif Cam Pazarı Üzerine Bir İncelemeB. Sertyeşilışık
Sürdürülebilir Şehirlerin Oluşturulmasına Yönelik Bir İncelemeB. Sertyeşilışık
Yapı Malzemelerinin Eko-Verimlilik Başarımlarının DeğerlendirilmesiM. Yavuz, S. Kale
Enerji Verimliliği Perspektifinden Türk İnşaat Sektörüne BakışS. Mohammadi, M. T. Birgönül, İ. Dikmen
Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı ve Süreç YönetimiŞ. Atabay, H. Çeçen, İ. Atabay
Yüklenici Firma Özelliklerinin LEED Başarısına EtkisiD. Yılmaz, D. Artan İlter, I. Tekçe
Yapım Firmalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk StratejileriM. Duva, A. Köksal
Enerji-Etkin ve Sürdürülebilir Binaların Fotovoltaik ve Yeşil Çatı Entegrasyonunda Çok-Objektifli Karar Desteğiİ. G. Dino, Ç. Meral
Yapı Bilgi Modellemesinin Sürdürülebilir Tasarım Evrelerinde ve LEED® Sertifika Sürecindeki RolüF. C. Köseci, G. Demirdöğen, Z. Işık
Enerji Etkin İyileştirme Amaçlı Çift Cidar Cephe Uygulamasının Okul Binası Örneğinde İncelenmesiT. Göksal Özbalta, S. Hülagü
Net-sıfır Enerji ve Su Tüketen Binaların Tasarımında Simülasyon ve Optimizasyon Araçlarının ÖnemiÇ. Meral, İ. Gürsel Dino, Z. Yener Çeliker
Kullanıcı Kişiliğinin Sürdürülebilir Yapıların Kullanım Sürecine EtkileriE. Tezel, H. Giritli
Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İş Stresi ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin BelirlenmesiG. Gümüşburun Ayalp
Türk Kamu Restorasyon İnşaatlarında Maliyet ve Süre ArtışlarıS. E. Şahin, H. M. Günaydın
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Hak Sahiplerine Bilginin Dağıtılması Üzerine Bir Örnek: Kadifekale/İzmirS. Ş. Perçin, T. Göksal Özbalta
Kamu ve Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerinin İş Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi; Trabzon ve Rize ÖlçeğindeD. Afyon, H. B. Başağa, B. A. Temel
İnşaat Mühendislerinin Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler; Rize ve Trabzon ÖlçeğindeÜ. Karal, H. B. Başağa, B. A. Temel
Yapı Denetim Mevzuatının Uygulamaya Konulmasından Günümüze İlgili YD Firmalarının Karşılaştığı, Yaşadığı, Çözümünde Zorlandığı Konular, Sorunlar, Hususlar ve Bazı Çözüm Önerileri: Bölgesel Bir AraştırmaH. Gökdemir, A. Atik
Uluslararası Yüklenicilik Hizmetlerinde Türkiye Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti KarşılaştırmasıO. H. Sönmezler, F. Haznedaroğlu, M. Kuruoğlu, K. Kuru
Yerel Yüklenicilerin İnşaat Birim Maliyetlerini Etkileyen Fiyat Dışı Faktör Analiziİ. C. Yılmaz, H. Tekin
Benlik, Prestij ve Örgütsel Özdeşleşme Algılarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Türk İnşaat Sektörü ÖrneğiM. N. Uğural, F. H. Giritli
Yapı Tasarımında Kurumlar Arası İş Prosesleri İçin Bir IDM Tabanlı Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability) SpesifikasyonuY. Arayıcı, T. Fernando, V. Munoz, M. Bassanino
Küçük Ölçekli İnşaat Firmalarında İnternet Tabanlı Tedarikçi (E-Tedarik) Kavramına YaklaşımlarH. Coşkun, E. Erdiş, O. Genç, H. İ. Gezmen
Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Projelerinin Uluslararası Ortamda İncelenmesiA. P. Gürgün, G. Polat, H. G. Bayhan, M. Tonaroğlu
Tükenmişlik Düzeyleri ile İş Doyumu Arasındaki İlişki: İnşaat Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir UygulamaT. Çivici, A. E. Karaman
Türk İnşaat Sektöründe Liderlerin ve Çalışanların Liderlik Algılarının Çalışan Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesiA. E. Keleş, M. Kaya Keleş, E. Laptalı Oral
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Çoklu Zekâ ProfilleriG. Tantekin Çelik
Genel Eğitim Düzeyi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İlişkisiÖ. Akboğa Kale, S. Baradan, S. Ü. Dikmen
Yapı Maliyeti Hesabı Uygulamalarında Üç Boyutlu Modelleme Yazılımlarının KullanımıO. Aytekin, H. Kuşan
Türkiye’deki Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Literatürünün “Meta-Kuramsal” NitelikleriA. T. Özbakan, S. Kale
Türkiye’deki Mimarlık Lisans Eğitiminde Yapım Yönetiminin YeriK. Kesim, E. Bostancıoğlu
Program Katılımcılarından Alınan Verilerle İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans Programlarıyla İlgili Bir DeğerlendirmeA. T. İlter
Yapı İşletmesi Dersi Bünyesinde Metraj ve Keşif Uygulamaları: Bir PerspektifL. O. Uğur
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Yapı İşleri Mevzuatı ile Tanıştırılması: Yapı İşletmesi Dersi Bünyesinde Bir UygulamaL. O. Uğur
Akademisyenlerin ve Özel Sektörün Yeni Mezun İnşaat Mühendislerinin Sahip Olması Gereken Yeteneklere Dair Bakış AçılarıC. Budayan, T. Çelik
Laboratuvar Gürültü Maruziyeti: İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarları ÖrneğiÖ. Akboğa Kale, İ. Bayram Temiz, S. Baradan, M. Uzun
Küçük ve Orta Ölçekli İnşaat Firmalarında İş Güvenliği Uygulamalarının EtkinliğiF. Çivici, A. E. Karaman
Mimari Tasarımın Yapım Aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliğine GetirdikleriZ. Ö. Parlak Biçer
Yapım İşçilerinde Zorlanmaya Neden Olan Duruşların Ergonomik AnaliziY. T. Gökuç, M. Erdik, D. Gönen
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine Genel Bir BakışR. Akbıyıklı, S. Korkmaz, M. E. Cihangir Bağdatlı
Kuzey Kıbrıs İnşaat Sektöründe Vasıfsız İşçilerin Yaşadığı İş Kazalarının SınıflandırılmasıK. D. Tözer, T. Çelik, G. E. Gürcanlı
Türk İnşaat Sektöründe İş Kazaları ve Nedenleri Üzerine Bir AraştırmaA. Kazaz, S. Ulubeyli, T. Acıkara
Yorumlar - Yorum Yaz