• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

3.Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Kongre kapsamında Proje Yönetimi, Şirket Yönetimi, Yapım Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, Finansal Konular, Hukuksal Konular, Sürdürülebilirlik, Sektör Araştırmaları ve Eğitim konuları ile ilgili toplam 134 adet bildiri sunulmuştur.

Kongre özet bildiriler kitabına ulaşmak için lütfen tıklayınız;


Bildiri Adı

Yazarları

İş Programı Güncellemesinde Mobil Cihaz Uygulaması


B. Veli Barbarosoğlu, David Arditi


Bulanık Küme, Simülasyon ve Kritik Yol Yöntemi Entegrasyonu ile Aktivite Ağlarının Risk Analizi


Önder Ökmen, Ahmet Öztaş


Mimari Tasarım Firmalarında Proje Düzeyinde Öğrenmeyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Gözde Başak Öztürk, Mehmet Yalçınkaya, David Arditi

İzmir’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İletişim Merkezleri ve Bilgilendirme Süreci

S. Şehriban Perçin, Türkan Göksal Özbalta

Yatırım Kararı Açısından Konut Sektöründe Sürdürülebilir Müşteri Değişiklik Talepleri Yönetimi

F. Bengü Yoğurtcu, Murat Kuruoğlu

TKY Kapsamında İSG Çalışmaları ve Örnek Bir Uygulamanın İncelenmesi

Gökhan Gürsoy, A. Emre Keleş

Sürdürülebilir Tasarım ve Yapım Süreçlerinde Ortaya Çıkan Kayıpların İncelenmesi

Senem Seyis, Esin Ergen.

Bilgi Merkeziliği Kullanılarak Projenin Koordinasyon Performansının Değerlendirilmesi

P. İpek Timurcan, S. Zeynep Doğan


Türkiye’de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Gerçekleştirilen Kamu İnşaat Projelerinin Maliyet ve Süre Açısından Değerlendirilmesi

Savaş Bayram, M. Emin Öcal, Emel Laptalı Oral, Cengiz Duran Atiş

İnşaat Proje Katılımcıları Arasındaki Güvenin Yapım Yönetimine Etkileri

Abdülkadir Budak, David Arditi, M. Emin Öcal

Mimari Tasarım Yönetiminde Kullanılabilecek “Süreç Yönetim Modelleri”

Ö. Selen Duran, A. Murat Tanyer

İnşaat Yönetiminde Veri Ambarlama ve Örnek Bir Veri Ambarlama Uygulaması


Ömer Giran, Murat Anbarcı, O. Hürol Türkakın


İnşaat Projelerinde Tedarikçi Seçimi için Bütünleşik Bir Yaklaşım

Gül Polat, Ekin Eray

İnşaat Sektöründe KKP Uygulamaları

Selim Şahin, Serdar Ulubeyli, Aynur Kazaz

Kadın İnşaat Mühendislerinin İnşaat Sektöründeki Yeri

Şenay Atabay, P. Gökçen Karahan, Gözde Bakioğlu

İnşaat Projelerinde Ana Yüklenici ile Alt Yükleniciler Arasındaki İş Anlaşmaları ve Neden Oldukları Problemler

Tahir Çelik, Osman İlter

Mimari Tasarımdan Önceki Süreçlerde Proje Yönetimi: Uluslararası Bir Proje İncelemesi

A. Pelin Gürgün, Rüveyda Kömürlü, Funda Karagöz Yıldırım

Kuş Sürüsü Optimizasyon Algoritması ile Kesikli Zaman-Maliyet Ödünleşim Probleminin Çözümü

Saman Aminbakhsh, Rıfat Sönmez, Mahdi Abbasi Iranagh, Emad Rezvankhah

Çimento Sektöründe 6 Sigma Uygulaması ile Vadesi Geçmiş Alacakların Düşürülmesi

Gökçe Oyal Püskülcü

Mevcut Binalarda Enerji Verimliliği: Boğaziçi Üniversitesi Örneği

Beliz Özorhon, Bahacan Aktaş

İnşaat Mühendislerini Motive Eden Faktörlerin Kişilik Özellikleriyle Olan İlişkisi

Atilla Damcı, David Arditi, Gül Polat

İnşaat Sektöründe ANP (Analytic Network Process) Yöntemiyle Alt Yüklenici Seçimi

Osman Aytekin, Yusuf Acar

Hidroelektrik Santral Projelerinde Fizibilite Çalışmaları

Beliz Özorhon, Murat İslam, Sevilay Demirkesen

Türkiye’de Kamu İdaresinde ve İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik Algısı

N. Çaykun Alpaslan

OpenGL Tabanlı İş Programı ve 4D Modelleme Yazılımı Geliştirimi

Ö. Halis Bettemir

Türk İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Süreci

Beliz Özorhon, Emrah Çınar

Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖSİ) Projeleri İçin Risk Yönetim Modeli

Hande Aladağ, Zeynep Işık

Proje Yönetimi Süreçlerinde ve Bilgi Alanlarında Teknoloji Transferi ve İnovasyon

Gökhan Demirdöğen, Zeynep Işık


Yatırım ve İşletme Yükümlülüğü Taşıyan Karma Sözleşmelerin Arayüz Yönetimi Sorunlarının Analizine Marmaray Projesinin Yapım ve İşletmesi Açısından Bakış

A. Ufuk Kınık

Veri Zarflama Analizi ile Tasarım Başarım Değerlendirmesi

Mina Yavuz, S. Zeynep Doğan, Serdar Kale

İnşaat Projelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Maliyet Fonksiyonu Tespiti

Selman Aslan, Ekrem Manisalı

İnşaat Projeleri için Gecikme Analizi: Gecikme Nedenleri ve Önleyici Tedbirlerinin Taksonomisi

Gözde Bilgin, M. Talat Birgönül, İrem Dikmen

Yalın İnşaat Uygulamalarının 4-Boyutlu Model ile Gösterimi

Hüseyin Erol, Görkem Eken, Gözde Bilgin, İrem Dikmen, M. Talat Birgönül


İnşaat Projeleri İçin Bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi


Gözde Bilgin, A. Ecem Yıldız, Hüseyin Erol, İrem Dikmen, M. Talat Birgönül, Beliz Özorhon


Orta Ölçekli Şantiyelerde Asgari Proje Yönetim İhtiyaçlarını Karşılayacak Pratik Bir Kontrol Sistemi Önerisi

Hasan Öztürk, Feyzi Haznedaroğlu

Yapım Projelerinde İmalat Kontrolü Sistem Prosedürleri Oluşturulması

Mert Yanaşık, Feyzi Haznedaroğlu

Uluslararası Yapım Projelerinde Ülke Riski Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Literatür Taraması

Güzin Aydoğan, Almula Köksal


Türkiye’deki Kamu Yapım İhalelerinde Uygulanabilecek Yapım Yönetimi Modeli Türünün Saptanmasına 
Yönelik Bir Karşılaştırma

İkbal Erbaş


Türkiye’deki Kamu Yapım İhalelerinde Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sisteminin Uygulanmasına

Yönelik İlke ve Öneriler

İkbal Erbaş


Türkiye’deki Kamu Yapım İhaleleri Süreci ile Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi İhale Süreci Üzerinden Bir Karşılaştırma

İkbal Erbaş


Genç Mühendis ve Mimarlara Yönelik, Pratik Keşif Çalışmalarında Kullanabilecekleri, Yapıların Birim İmalat Pozları Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Murat Kuruoğlu, Alperen Sarı, Gökşin Özyıldız


KKTC’de İş Kazalarının Genel Analizi ve İnşaat Sektöründe Durum: Çalışanların Eğitim ve Kültür Seviyelerinin İş Kazalarına Olan Etkileri

Tahir Çelik, K. Dirgen Tözer


Organizasyonel Değişimin Bir Parçası Olarak Proje Yönetim Ofisi (PMO): Bir İnşaat Şirketinde PMO Kurulumu ve Operasyonları

A. Ecem Yıldız, O. Behzat Tokdemir
Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Işığında Şantiye Kurulumu El Kitabı
Engin Yüksel, H. Eren Yıldırım, Feyzi Haznedaroğlu, Murat Kuruoğlu


Proje Ağlarında Kaynak Dengeleme Problemine Yönelik Meta-Sezgisel Optimizasyon Algoritmalarına Bakış

Şafak Ebesek, Hakan Yaman

Proje Nakit Akışları Üzerindeki Kur Riskinin Analizi

Özlem Tüz, Hakan Yaman
İstanbul için Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Seferberliği


Şenay Atabay, Hande Aladağ, Durmuş Akkaya, Haluk Çeçen, Rasim Temur, Erdem Damcı, N. Kemal Öztorun, Y. Cengiz Toklu


Gayrimenkul Geliştiricisi Yüklenici İnşaat Firmalarında Pazarlama Karmasının Oluşturulması

Gözde Gül, Emrah Acar


İnşaat Proje Yönetiminde “İş Zekası” (BI) Uygulamaları ile Elde Edilen Stratejik Raporlama ve Karar Destek Modeli

Ömer Bisen, Ahmet Okutan

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının Kümelendirilmesi

Hakan Yaman, Murat Aydın
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları: MİMADEK Platformu


Bahriye İlhan, Pınar Irlayıcı Çakmak, Emrah Acar, Alaaddin Kanoğlu, S. Mert Şener, Özlem Özçevik,

Koray Gelmez


Saha İmalat Kontrollerinde Bilgi Akışının Taşınabilir Aygıtlar Yardımıyla İyileştirilmesi

Kemal Atlı, Esin Ergen

Gebze’de Sanayi Alanlarının Gelişiminde Stratejik Yaklaşım: Planlama Sürecinde Etkileşim

Serap Aydınel, Sema Ergönül

Kalıp İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının Geliştirilmesi

Ercan Erdiş, Hilmi Coşkun, Gülgün Mıstıkoğlu, İ. Halil Gerek

Kaynak Dengeleme Problemleri için Etkin Bir Memetik Algoritma
Emad Rezvankhah, Mahdi Abbasi Iranagh, Rıfat Sönmez, Tankut Atan


İnşaat Joint Venture (Ortak Girişim) Proje Sürecinde Ortaklar Arasındaki Sözleşmelerin ve Anlaşmazlıkların Ele Alınması ve Değerlendirilmesi

Elçin Taş, Gizem Can

Kamu İnşaat İhalelerinde Teklif Fiyatlarının İncelenmesi

A. Tolga Özbakan, Serdar Kale


Büyük Ölçekli Projelerin Teslim Sürecinde Müşterinin İnovasyonun Gerçekleştirilmesine Yönelik Üstlendiği Rol

Nida Kılınç, İbrahim Yitmen

İnşaat Sektöründe Malzeme Yönetimi Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi

Tahir Akkoyunlu, Sema Ergönül

İnşaat Şantiyelerine Malzeme Tedarik Sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin Kullanılabilirliği

A. Emre Cengiz, Alper Çabuk, Osman Aytekin

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi

Pelin Karaçar, Jülide B. Demirdöven

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tedarik Zincirinin İnşaat Sektöründe Uygulanabilirliği Üzerine Bir Model

Aynur Kazaz, İhsan Şenyaşar, Bayram Er

Yapı Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi Bileşenlerinin Uygulanması

Çağdaş Çamcı

Türk İnşaat Sektöründeki Proje Paydaşlarının Sürdürülebilirlik Algısı

Gizem Akgül, Heyecan Giritli

Mimarın Görevlerinin Bina Yapım Projesinin Başarısına Etkisinin Analizi

Tayibe Seyman Güray

Yapay Arı Kolonisi Algoritmasının Zaman-Maliyet Ödünleşim Problemlerine Uygulanması

Murat Altun, Aslı Akçamete

Karayolu Projelerinin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması

Leyla Ünal
Rekabet Avantajı Olarak İnşaat Sektöründe Tedarik Zinciri
Aynur Kazaz, İhsan Şenyaşar, Bayram Er, Murat Atıcı

İnşaat Yapım ve Yıkım Atıkları Yönetimi
Aynur Kazaz, Bayram Er, Ahmet Arslan, Murat Atıcı


Orta Ölçekli İnşaat Firmalarında Proje Yönetim Metodolojisi ile Kurumsallaşma Uygulaması

Nurgül Biçer, Bülent Akbaş

Kurumlarda Proje Yönetim Sistemi Kurulmasında ve Sürdürülmesinde Sistemsel Yaklaşım Modeli

Nurgül Biçer, H. Murat Günaydın

Konut Satın Alma Kararında PROMETHEE Çok Ölçütlü Bir Karar Verme Yöntemi ile Bir Uygulama

Murat Anbarcı, O. Hürol Türkakın, Ekrem Manisal

İnşaat Firmalarında Yönetim-Organizasyon ve Bir Model Önerisi

Burak Öz, Murat Anbarcı, Ekrem Manisalı

İnşaat Sektöründe Krize Bakış: Nedenler ve Sonuçlar


Serdar Ulubeyli, Selim Şahin, Aynur Kazaz


Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Sorunları

Şenay Atabay, İlhan Şen, H. Kerem Türkoğlu

Avrupa Birliği İçinde Türkiye İnşaat Sektörünün Yenilikçilik Kapasitesi

Ayça Bozkurt, Hilmi Coşkun, Ercan Erdiş

Yapı Denetim Firmasında Süreç İyileştirme Uygulaması

Z. Durdu Aydın, Demet Gönen, A. Erkan Karaman

Yapım Firmalarında İşlevsel Stratejilere İlişkin Stratejik Performans Ölçeği Geliştirilmesi

Tuğçe Ercan, Almula Köksal

Türk İnşaat Sektöründe Kurumsal (Sosyal) Sorumluluk

Işılay Tekçe

Türk Yapı Sektöründe Örgüt Kültürü ve Öğrenen Örgüt Yaklaşımına Genel Bir Bakış

Gülçağ Albayrak, İlker Özdemir

Yüklenici Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri

A. Tolga İlter, Atilla Dikbaş

İnşaat Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Süreci

Aynur Kazaz, Burak Doğu, Bayram Er

Türkiye İnşaat Sektöründe ISO 9000 Sahip Firmaların Toplam Kalite Yönetim Sistemini Uygulama Seviyeleri

Cenk Budayan, Elif Karakaya, Merve Öztürk, Yağmur Hacıdursunoğlu.

İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Üzerine Bir Derleme

Beste Özyurt

Ölçüm Yöntemlerinin Maliyet ve Süre Gözönüne Alınarak Karşılaştırılması

Ö. Halis Bettemir

Betonarme Binaların Kalite Kontrolünün Fotogrametri ve Uzaktan Algılama ile Sağlanması

Ö. Halis Bettemir

Bina İnşaat Projelerinde Kullanılan Otomasyon ve Robotik Teknolojileri

Esin Ergen, Gürşans Güven, Mohammed Enshassi

Kentsel Geri Dönüşüm Sonucunda Oluşan İnşaat Atıklarının Beton Üretiminde Değerlendirilebilirliği

Mehmet Canbaz, Uğur Albayrak

Proje Sürecinde Bakım Onarım Yönetimine Yönelik Değerlendirmeler

Nur Atakul, Sema Ergönül

Dijital Tektonik: Bir İnşaat Modeli Olarak Kristaller

Gamze Gündüz


Yapı İşletmesi ve Bakımı için Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Yapı Bilgi Modelleme Araçları ile

Otomatik Transferi

Mehmet Yalçınkaya, G. Başak Öztürk, David Arditi

Yapım İşlerinde Çalışan Verimliliğinin Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanılarak Tahmini

M. Sait Andaç, Emel Laptalı Oral
Türk İnşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi
Serkan Yıldız, Taylan Sofuoğlu, Bengi Atak, Derya Över, Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan


Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Literatür Araştırması: Eksiklikler ve Potansiyeller

N. Cihan Kayaçetin, A. Murat Tanyer

Bina Bilgi Modelleme (BIM) Ortamının Oluşturulması için Bir Uzman Sistem

Jülide B. Demirdöven, David Arditi

İnşaat Projelerinde Kör Noktaların Tespiti: Sanal Kör Nokta Tanımlama Sistemi (VIBSIM)

Farrokh Rostami Kia, Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan

Kentsel Dönüşüm Projeleri için BIM Kullanımı

Attilla Dikbaş, Tahir Akkoyunlu

İçme Suyu Şebekelerinde Yapay Sinir Ağları Tabanlı Maliyet Tahmini Ön Çalışması

Kadir Kasaplı, Feyzi Haznedaroğlu

Küresel İşbirlikleri için Sanal İş Ortamları ve İnşaat Mühendisliği Eğitimi

I. Ateş Kıral, Mustafa Şahinkaya, Semra Çomu

Proje Odaklı Organizasyonlarda Bilgi Emilimi: Mimari Tasarım Stüdyosu

Evren Ülkeryıldız, Serdar Kale

İnşaat Sektörü için “Web 2.0” Çözümleri

Hakan Yaman, Özgür Kınay


Karayolu Yatırım Programında Yer Alan Alt Programların, Projelerin ve Faaliyet Alanlarının Tanımlanarak

Sınıflandırılması ile İlgili Öneriler

Leyla Ünal

FIDIC Kırmızı Kitap (1999) Çerçevesinde Değişiklikler, Gecikmeler ve Talep Hakkı – Bir İnceleme

Rıfat Akbıyıklı

FIDIC Kırmızı Kitap (1999) Sözleşme Şartları Uyarınca İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözümleri

Rıfat Akbıyıklı

FIDIC Kırmızı Kitap Esaslı Sözleşmelerde Tarafların Borçları

Serdar Ulubeyli, Yalçın Ereli, Aynur Kazaz

Mimari Proje Değişiklikleri için Bilgi Tabanlı Değişiklik Talimatı/Hak Talebi Yönetimi Modeli Geliştirilmesi

Aydın Özgüneş, A. Murat Tanyer

Hukuksal Sorumluluk Açısından Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Hüseyin Erkul, N. Şebnem Karahan, Ferruh Altınsoy

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Proaktif Yaklaşım ve Risk Değerlendirmesi

O. Zeki Şahin, Tülay Çivici, A. Erkan Karaman

6331 Sayılı Kanunun İşverenler ve İşveren Vekilleri Tarafından Algılanma Düzeyi; Trabzon Ölçeğinde

H. Basri Başağa, Vedat Toğan, B. Ali Temel

Türkiye' de İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Mevzuatının İncelenmesi, Uygulaması ve Şantiyelerde İş Güvenliği

Osman Güner


Türkiye Kamu Yapım İşleri İhalelerinde Sözleşmenin Uygulanması Sürecinde Ortaya Çıkan Anlaşmazlıkların

Nedenleri

Pınar Irlayıcı Çakmak, Elçin Taş

İnşaat Sözleşmeleri Hak Talebi Yönetiminde Bir Veri Madenciliği Modeli

İ. Cengiz Yılmaz, Atilla Dikbaş

FIDIC Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB) Uygulamaları

Pelin Alpkökin, Deniz İlter


Türk İnşaat Sektöründe Arabuluculuk (Mediation) Yoluyla Çözülecek Uyuşmazlık Sürecinin Yurtiçi ve Yurtdışı

Bağlamında Karşılaştırılması

Yaprak Arıcı, Elçin Taş

FIDIC Sözleşmelerinde İşveren ve Yüklenici Arası Risk Paylaşımı

Selin Sümer Pektaş

Konsorsiyum Sözleşmeleri: Ortaklar Arası İlişkiler ve Dışa Karşı Sorumluluk

Sevgi Doğan


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Mevzuat Uyarınca İnşaat Sektöründe İşverenin ve İşverenin Çalıştırdığı Alt İşverenin İşçilerine Karşı İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Yükümlülükleri

K. S. Cihan Akyürek

İnşaat Moloz Atıklarının Yol Alt Temel Malzemesi Olarak Kullanımı

İbrahim Sönmez, S. Ali Yıldırım

Kamu İnşaat Projelerinde Sürdürülebilirlik

Murat Anbarcı, Ömer Giran, İ. Hakkı Demir

Sürdürülebilir Yapılarda SWOT Analizi

Şemsettin Balta, G. Çağıl Köseoğlu

Türkiye’deki LEED Sertifikalı Yapıların Değerlendirmesi

Kübra Çelik, Esra Bostancıoğlu

LEED Yeşil Bina Sertifika Sisteminde Yüklenicinin Rolü

Deniz İlter, Dinçer Yılmaz

Tasarımdan Yönetime Sürdürülebilir Çevre

Pervin Kınık


Türk İnşaat Sektörünün Belge Yönetimi Açısından Durumunun Tespiti ve Değerlendirmesi için Bir Anket

Çalışması

M. Emin Öcal, Serkan Aydınlı

İş Kazası Konulu Karikatürler: İşverenlerin ve Devletin Göstergebilimsel Analizi

Volkan Arslan, Serdar Ulubeyli, Serkan Kıvrak

Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İşe Bağlılığını Etkileyen Faktörler

Gözde Tantekin Çelik, Serkan Aydınlı, Emel Laptalı Oral

Üretim Yeteneklerinin Yapı Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Performansına Etkisi

Tülay Çivici, A. Erkan Karaman

Proje Maliyetlerindeki Artışın Süre ve Kaliteye Etkisi

A. Erkan Karaman, Tülay Çivici

Bulanık Çıkarım Mantığı Kullanılarak Yapı İşlerinde Risk Değerlendirmesi

Aslıhan Çebi, Vedat Toğan

İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri

Gülden Gümüşburun Ayalp


Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimcilik

Eğilimlerini Belirleyen Faktörler; Çanakkale TBMYO’da Karşılaştırmalı Bir Araştırma

F. Volkan Akyön, Ferruh Altınsoy, N. Şebnem Karahan

Proje ve Yapım Yönetimi Eğitiminde Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Derslerinin Önemi

Esin Kasapoğlu

Eğitimde Kalite Güvencesi ve Yapım Yönetimi Eğitimi

Gamze Alptekin

Türkiye’de Yapım Yönetimi Eğitimi: Güncel Durum ve Geleceğe Yönelik Öneriler

Beliz Özorhon, Hasan Altun
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları: Stratejik Bir Bakış

Pınar Irlayıcı Çakmak, Bahriye İlhan, Emrah Acar, Aladdin Kanoğlu, S. Mert Şener, Özlem Özçevik,
Koray Gelmez
Yorumlar - Yorum Yaz