• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

1.Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

29 Eylül-1 Ekim 2010 tarihinde Ankara'da 1.Proje ve Yapım Yönetimi kongresi düzenlenmiştir. Kongrede 111 adet bildiri sunulmuştur.

Kongre özet bildiriler kitabına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kongrede sunulan bildiri başlıkları ve yazarları aşağıdadır;


Bildiri Adı


Yazarlar


Kurumsal Alt Yapının İnşaat Firmalarının Performansına Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli

A. Erkan Karaman, Serdar Kale

İnşaat Proje Yönetiminde “Ölçme ve Değerlendirme” Detay Seviyesinin Belirlenmesi

Ahmet Avinal

İnşaat Proje Yönetiminde,“İş Programı” Hangi Detayda Olmalıdır?

Ahmet Avinal

Mimarlık Pratiğinde Kullanım Süreci Değerlendirmesi: Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Hakkında Bir Saha Çalışması

Ali Murat Tanyer, Tuğba Pembegül

Mimarlık Ofislerinde Proje Yönetim Fonksiyonları Olgunluk Seviyeleri Ölçüm Modeli

Arda Beset,  H. Murat Günaydın

Konut Üretim Firmalarının Perspektifinden İstanbul’da Konut Alıcılarının Tercih Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Aslı Pelin Gürgün, Rüveyda Kömürlü

Otoyol Projelerinde Yap İşlet Devret Modeli: Gebze İzmir Otoyol Projesi

Aymir Gamze Kaya, Sema Ergönül

İnşaat Sektöründe Kalite Fonksiyon Göçerim (KFG; QFD-Quality Function Deployment) Tekniğinin Uygulanması

Aynur Kazaz, Betül Soyçopur

Tasarımda Proje Yönetimi: Bütçe ve Kapsam

Aynur Kazaz, Kıvanç Öncü

Tasarımda Kalite Sistemleri: Genel Esaslar

Aynur Kazaz, Kıvanç Öncü

Yapı Ruhsatı Alım Sürecinin İyileştirilmesi Amacıyla Yurtdışındaki Çözüm Arayışlarının İncelenmesi

Aysu Demirciefe, Sevgi Zeynep Doğan, Hüsnü Murat Günaydın

Yurtdışı İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi

Barış Nazlım

Yalın Proje Teslim Sistemi; İnşaat Yönetimine Getirdiği Yenilikler ve Uygulanılabilirliği

Bayram Er, Aynur Kazaz

İnşaat Şirketlerinde Risk Yönetimi Süreçlerinin Olgunluğunun Değerlendirilmesi

Begüm Öngel, Ali Murat Tanyer, İrem Dikmen

Türkiye'deki İnşaat Firmalarının Sürdürülebilirliğe Yaklaşımları ve Farkındalıkları

Begüm Sertyeşilışık, Ugur Deniz, Osman Kılınç

İnşaat Sektöründe İnovasyon Değer Zincirinin Proje Seviyesinde İncelenmesi

Beliz Özorhon, Carl Abbott, Ghassan Aouad

Ekserji Tabanlı Yeşil Bina Optimum Tasarım Yönteminin Eser Yönetim Binasında Uygulanması

Birol Kılkış, Şiir Kılkış

Uluslararası Bir İnşaat Şirketinde Yönetim Bilgi Sistemi Bazlı Performans Yönetimi Uygulamasının Etkileri

Burcin Kaplanoglu, David Arditi

Yüksek performanslı (Yeşil) Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi

Burcu Yılmaz, David Arditi,  Sinem Korkmaz

Yeşil Bina Projeleri Tasarım ve Yapım Sözleşmeleri:Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması

Burcu Yılmaz, Sinem Korkmaz, David Arditi
ESER Yeşil BinasıCan Adiloğlu, Ayşe Gülbeden, Gökhan Toprak, Osman Nadir Ünal, Semih Öncül, Ayhan Kibar, Ramis Taştekin, İhsan Kaş, Mehmet Dönmez, Handan Gündoğan

Tekrar Arzetmeyen Aktivitelerden Oluşan Bina İnşaat Projelerinde Mahal Tabanlı İş Programlaması (MTİP)  ve Kritik Yol Metodları (KYM) Karşılaştırması

Can Ersen Fırat, David Arditi, Olli Seppänen, Kalle Kahkönen, Juhani Kiiras

İnşaat Firmaları için Web Tabanlı Risk Bilgisi Toplama Platformu: Kavramsal Çerçeve

Cenk Budayan

Mimarlık Meslek Pratiğinde Bilgi Yönetiminin İncelenmesi

Cihan Kayaçetin, Ali Murat Tanyer

Türkiye'de Tasarım Öncesi ve Ön Tasarım Evrelerinde İnşaat Maliyeti Tahmininde Kullanılan Veri Tabanlarının İncelenmesi

Deniz Ayşe Yazıcıoğlu

Türk İnşaat Sektöründe FIDIC Kullanımı ve Eğitimi

Dostcan Sevim, Pelin Alpkökin, Ahmet Ertürk, Çağan Akansu

Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma

Duygu Tokalakoğlu, Elçin Taş

Adi Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar

E. Lütfi Özcan

Finansal Açıdan Güçlü Olmayan Şirketlerle Yapılan Ortaklıklardaki Riskler

E. Lütfi Özcan

Yüklenici Firma Perspektifinden İnşaat Sektöründe Rekabet: Müşterilerin Rolü

Ela Öney Yazıcı

Yapım Yöneticilerinin Çoklu Zeka Profillerinin Belirlenmesi

Ela Öney Yazıcı, Emrah Acar

İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK, AIA ve FIDIC Standart Sözleşme Dokümanlarının Karşılaştırılması

Elçin Taş, Pınar Irlayıcı Çakmak

Türk İnşaat Firmalarının Kriz Dönemlerinde Uygulayacakları Bütünleşik Yönetim Anlayışı 

Ercan Erdiş, M. Emin Öcal, Emel Laptalı Oral, Gülgün Mıstıkoğlu, Mustafa Demirci

İnşaat Şirketleri İçin İş Analizi Disiplininin Sistemsel İncelenmesi

Ercan Erdiş, Tuğrul Özel

Proje Organizasyonlarında Politik Taktikler

Evren Ülkeryıldız, H. Murat Günaydın, Serdar Kale

Yapım Teknolojileri; Bilgisayar Destekli İnşaat Yazılımlarının Seçimi Örneği

Fahriye Uysal, Aynur Kazaz

İnşaat Tedarik Zinciri Yönetiminde Bir Bütünleşik Performans Ölçümü Modeli

Fahriye Uysal, Aynur Kazaz

Boru Sürme Yöntemiyle Suudi Arabistan’da 3000 mm Çaplı Kanalizasyon Tüneli İnşaatı

Ferit Öncel Mocan

İnşaat Sektöründe 4D-CAD Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Örnek Bir Olay Çalışması

Fidan Erdoğan, Murat Kuruoğlu

Türk İnşaat Sektöründe İnşaat Mühendisleri ve Mimarların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler 

Furkan Bilgi, Savaş Bayram, Emel Laptalı Oral

Yüklenici İnşaat Firmaları Tarafından Başvurulan Çatışma Çözüm Yaklaşımları ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Gökçe Deniz Gül, Emrah Acar

Yapı Sektöründe Örgütsel Öğrenme Teorilerinin Evrimsel Süreci

Gözde Başak Öztürk-Barlak, David Arditi, H. Murat Günaydın, İbrahim Yitmen

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Öğrencilerinin Kültürel Değerleri 

Gözde Tantekin Çelik, Abdulkadir Korkmaz, Emel Laptalı Oral

Uluslararası İnşaat Projelerinde Risk Priminin Çoklu Regresyon Yöntemi ile Belirlenmesi

Gül Polat, Atilla Damcı, Mert Düzcan

Avrupa Birliği Genişleme Süreci ve Avrupa İnşaat Sektöründe İstihdam

Gül Polat, David Arditi, Kallinikos Kechagias

İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma

Gülgün Mıstıkoğlu

Proje Aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği

Gülin Birlik

İnşaat Sektöründeki Bay ve Bayan Yöneticilerin Yöneticilik Yeterlilikleri

Gülşah Balcı, David Arditi

Farklı Ülkelerde Yürürlükteki İş Güvenliği Mevzuatı ve Uygulamalarının Karşılaştırılması

Gürkan Emre Gürcanlı, Mert Uzun

İstanbul'daki Orta-Büyük Ölçekli Bina Şantiyelerinde Mali Yönetim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Mali Raporların İyileştirilmesi

Hakan Muratoğlu, Eren Ulusoy, Feyzi Haznedaroğlu

İnşaat Sektörü’nde Bina Enformasyonu Modellemesi Kavramına Genel Bir Bakış

Hakan Yaman, Bahriye İlhan

Şehir içi Şantiyeciliği (ŞEŞ) için Koordinasyon ve Çevre Güvenliği Sisteminin Oluşturulması

Haluk Çeçen, Begüm Sertyeşilışık, Şenay Atabay

Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştrma

Hande Onursal, Hakan Yaman

İnşaat Sözleşmeleri ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Hikmet Tuğlu

Denizin Altında Bir Demiryolu: Marmaray Projesi

Hüseyin Belkaya, Ahmet Arslan, Haluk Özmen

Asfalt Üretim Tesislerinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları ve İsfalt Örneği

İbrahim Sönmez, Aybike Öngel

İnşaat Sektöründe Uluslararası Stratejik Ortaklık Oluşum Süreci ve Ortak Seçim Kriterleri: Kuzey Kıbrıs Perspektifi

İbrahim Yitmen, Khaled Marar, İlknur Akıner

Türk İnşaat Sektöründeki Yüklenici Firmaların Örgütsel Kültürü: Farklı Roller Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma

İlknur Akıner, İbrahim Yitmen

Bütünleştirilmiş Süre – Maliyet Etki Ağı ile Aktivite Bazlı Bir Risk Değerlendirme Modeli

İrem Dikmen Toker, M. Talat Birgönül, Ahmet Hamdi Özer

Çok Aracılı Maliyet Tahmin ve Risk Paylaşım Sistemi


İrem Dikmen Toker, M. Talat Birgönül, Matineh Eybpoosh, Gülşah Fidan, Kıvanç Karakaş


Uluslararası İnşaat Projeleri için Bütünleşik Bir Risk Yönetim Modeli ve Yazılımı

İrem Dikmen, M.Talat Birgönül, Arif Erdem Arıkan

Yapım İnovasyonlarının Uygulanmasında “FAST - İşlevsel Analiz Sistem Tekniği”nin bir Tasarım Aracı Olarak Değerlendirilmesi

Jülide Bozoğlu Demirdöven

Proje ve Yapım Yönetimi için BIM Teknolojisi ile Desteklenmiş Bulut Bilgi İşlem Çözümleri

Kerem Ercoşkun

İnşaat Sektöründe Ulusal Ölçekli Firma Yöneticileri Temelinde Eğitim-Başarı/ Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

Levent Mazılıgüney, Gökhan Arslan

Tavlama Benzetimi Yaklaşımı ile Üniversite Yerleşkelerinin Planlanması

M.Emre İlal, Evren Ülkeryıldız, Serkan Palabıyık, Serdar Kale

İnşaat Projelerinde Gerçekleşen Maliyetlerin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Sistem Önerisi

Mehmet Bozkurt, Uğur Müngen

Aktivite Bazlı Maliyet Yönteminin İnşaat Projelerindeki Genel Maliyetlerin Belirlenmesinde ve Dağıtımında Kullanılması

Mehmet Bozkurt, Uğur Müngen

Nehir Tipi Hidroelektrik Santral Yatırımlarında Karşılaşılan Risklerin Belirlenmesi

Mehmet Çaylıdemirci, Esin Ergen

Proje Maliyet ve Süresini Düşürmede Etkili Yöntemler: Endüstriyel Sektörden Vaka Çalışmaları

Mehmet Emre Bayraktar

Alt Yapı Yatırımlarının Ekonomik Krizde Kurtarıcı Rolü: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

Mehmet Yalçınkaya, David Arditi

İnşaat Şirketlerinde Üst Düzey Yönetime Yönelik Raporlama Nasıl Olmalıdır?

Mesut Huriel

Türkiye ve İran’ın Yapı İşletmesi Kurallarının Karşılaştırılması

Mir Haydar Haşemi

Türk İnşaat Sektöründe FIDIC Tipi Sözleşme Uygulamalarının Risk Değerlendirmesi

Murat Alp Arslan, Ahmet Şerif Yılmaz, Emre Gürcanlı, Pelin Alpkökin

Kaynak Dengeleme Probleminin Dal ve Sınır Yöntemiyle Çözülmesi

Mustafa Çağdaş Mutlu, Rıfat Sönmez

Havaalanlarının Çevresel Etkileri, Çevre Dostu Havaalanı Planlama, Uygulama ve  İşletme Esasları; Esenboğa Havalimanı Örnegi

Nurhan Oto
DHMİ Genel Müdürlüğü Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi ve Çevre Yönetim Sistemi Oluşturulması Çalışmaları; Esenboğa Havalimanı Örneği
Nurhan Oto, Fatma Baykoca, Seval Özer, Gonca Çalışkan, Tuğba Demircan, Erkan Çakı ,İhsan Akdoğan, Murat Kütükoğlu, Hakan Çöl,  Ahmet Hakan Sağlam, Caner Gazi Göncü


Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme Teknolojileri Kullanımının Yapıma Katkıda Bulunan Özelliklerinin İncelenmesi

Olcay Çetiner

İnşaat Projelerinde “Master Plan” Çalışmalarının Önemi, Kritik Başarı Faktörleri ve Hazırlık Güçlükleri

Ömer Bisen, Ümit Dikmen

İş Makineleri Otomasyonunun Yapım Yönetimi Bakış Açısı ile İrdelenmesi

Önder Halis Bettemir

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yapım Yönetimi Dalında Uygulama Alanları

Önder Halis Bettemir

Modern Sezgisel Yöntemlerle Zaman Maliyet Ödünleşim Probleminin Çözümü

Önder Halis Bettemir, Rıfat Sönmez

Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Yönetimi ve Yöntemleri

Özge Akboğa, Selim Baradan, Sonay Ş. Perçin

Vaka Çalışması - 218 m. Yüksekliğinde Bir Kemer Baraj İnşa Etmenin Zorlukları ve Çözüm Yolları

Özgür Çağlan Kuyumcu, Hakan Kazanç

Yeşil Bina

Özgür Özcan, Alper Temizbaş


Türk Yüklenicilerinin Yer Aldığı FIDIC Sözleşmesi Esasına Dayanan Uluslararası Projeler Üzerine Bir Araştırma

Pelin Alpkökin, Dostcan Sevim, Ahmet Şerif Yılmaz, Murat Alp Arslan, Gürkan Emre Gürcanlı

İnşaat Projelerinde FIDIC Tipi Sözleşmelerde Karşılaşılan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Pelin Alpkökin, Gürkan Emre Gürcanlı, Çağan Akansu, Ahmet Ertürk

İnşaat Sektöründeki Ortaklıkların Kritik Başarı Faktörlerinin Mimari Tasarım Sürecindeki Ortaklıkların Kritik Başarı Faktörleri ile Karşılaştırılması

Pınar Kılıç, Sevgi Zeynep Doğan, Hüsnü Murat Günaydın

Matris Organizasyon Yapısının Norveç’te Prefabrike Eleman Üretimi Yapan Bir İnşaat Şirketine Uygulaması

Rıfat Akbıyıklı

Kamu Özel Sektör Ortaklıkları (KÖO) (Public Private Partnerships – PPP) ve Özel Sektör Finansman Girişimi (ÖSFG) (Private Finance Initiative – PFI): Alternatif Bütçe Dışı Altyapı Finansman Modelleri – Hukuki ve Genel Bir Bakış

Rıfat Akbıyıklı, Ahmet Keşli, Hamdi Boyacı

İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 4857 Sayılı İş ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasalarının Bütünleşik İncelenmesi

Rıfat Akbıyıklı, S. Ümit Dikmen

Türkiye’de Büyük Bir Otoyol İnşaatı Projesinde Oluşmuş Bir Taşkın Olayının Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi

Rıfat Akbıyıklı, S.Ümit Dikmen, Pelin Alpkökin

İnşaat Projelerinde Makine Verimliliği ve Yenileme Analizi İncelemesi

Rıfat Akbıyıklı, Selim Koç

Son Dönemde Yaşanan Ekonomik Krizlerin Türk İnşaat Sektörüne Etkilerinin Değerlendirilmesi

Seçil Karaca, Esin Ergen

İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Etiğin Yeri

Selim Baradan, Sonay Ş. Perçin, Özge Akboğa

İnşaat Sektöründeki Firmaların Proje ve Yapım Yöneticilerinden Beklentileri

Sema Ergönül, Selin Gündeş, Nur Atakul, Eda Selçuk

Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil Durum Yönetimi Kapsamında Acil Durum Müdahale Ekiplerinin İhtiyaç Duyduğu Bilgiler

Semiha Ergan, Nuray Gökdemir

İnşaat Sektöründeki Temel Alt Yüklenicilik Uygulamalarının İncelenmesi

Serdar Ulubeyli, Aynur Kazaz

Başarım Tabanlı Yapım: Anahtar Kavramlar, Olanaklar, Bariyerler ve Bir Model

Serkan Arslan, Alaattin Kanoğlu

İnşaat Sektöründe Mesleki Tatmin

Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan


Uluslararası İnşaat Projelerinde Kültürlerarası Eğitim

Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan, Mustafa Tuncan

Yapı Kullanma İzin Belgesi Alımındaki Gecikme Sürelerinin Tahmini İçin Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması

Setenay Kontbay, Sevgi Zeynep Doğan, Hüsnü Murat Günaydın

Alüminyum Giydirme Cephe Bina Alt Sistemlerinim Uygulama Süreci Yönetimi - Ankara Arena Spor Kompleksi Örneklemesi -

Sevinç Çetin, Tanju Gültekin

Yapı Projelerinin Yönetmeliklere Uygunluk Denetimi için Kural Tabanlı Sistemler

Sibel Macit, Mustafa Emre İlal, Hüsnü Murat Günaydın

Şantiyede “Kadın” Çalışanların Çalışma Koşuları

Sonay Şehriban Perçin, Özge Akboğa

Tasarım Kararı Destek Sistemi Olarak Analitik Hiyerarşi Sürecinin (AHS) Mimari Tasarım Sürecinde Kullanım Olanaklarının İrdelenmesi

Timuçin Harputlugil, A. Tanju Gültekin

KKTC’de Müteahhit Firmalarının Analizi ve İnşaat Sektöründe Enformasyon İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

Tolga Çelik, Tahir Çelik

Yapım Firmalarında Entelektüel Sermaye Tanımlayıcı Faktörleri

Tuğçe Şimşekalp Ercan, Almula Köksal

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıkta Bilgi Yönetimi / Bilgi Teknolojileri Konulu Tez Çalışmaları

Ümit Işıkdağ

Yüklenici İnşaat KOBİ'lerinde Girişimci Özellikleri ve Risk Yönetimi Uygulamaları

Yasemin Göç, Emrah Acar

Toplu Konut Üretiminde Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerinin Analizi İçin Analitik Hiyerarşi Süreci ve OWA Kümeleme Tekniğinin Kullanılması

Yeliz Olcay

Yapım Sektörü’nde Performans Ölçümü İçin Kavramsal Bir Model

Zeynep Işık, David Arditi, M.Talat Birgönül, İrem Dikmen