• https://www.facebook.com/insaatyonetimi
  • https://www.twitter.com/@insaatyonetimi
Üye Girişi
Kamu İhale Kurul Kararları
Kongre Takvimi
    • İnşaat Yönetimi

5.Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi

22-23 Ekim 2009 tarihinde Eskişehir'de 5.Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi kongresi düzenlenmiştir. Kongrede 37 adet bildiri sunulmuştur.

Kongrede sunulan bildiri başlıkları ve yazarları aşağıdadır;


Bildiri Adı


Yazarlar

İnşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etkileyen Faktörler ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında BelirlenmesiMurat Kuruoğlu – Merve Sevim – Hilal Şaşmaz – Volkan Eczan – Ümit Işıkdağ

Günümüz Şantiye Koşullarının Literatür ile Kıyaslanması ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Murat Kuruoğlu – Merve Sevim – Volkan Eczan

Yapı İşletmesi ve Yapım Yönetimi Kapsamında Eskişehir TED Koleji Örneğinin İrdelenmesi

Zeynep Arda – Zuhal Özçetin – Mehmet Eminel 

Teknik Üniversite Konseptinde Gelişmeler Karşısında İnşaat Yönetiminde Olanaklar ve Sınır Koşulları

Prof. Dr.-Ing. V. Doğan Sorguç

Yönetimsel İşbirliği: 3.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi

Nilüfer Taş – Murat Taş

İnşaat Sektöründe YİD (Yap-İşlet-Devret) Modeli Sözleşmeler İle 4735 Sayılı Yasada Belirtilen Yapım İşleri Sözleşmelerinin Karşılaştırılması

Muhammed Koçer – Osman Aytekin – Hakan Kuşan – İlker Özdemir

Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Mühendisler Açısından Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Hüseyin Gencer

Sürdürülebilirlik Kavramının Yapım Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Selin Gündeş – Sema Ergönül – Nur Atakul

Mühendislik ve Tasarım Hizmeti Sunan Firmalarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

Gül Polat – Atilla Damcı

Kamu İhalelerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Uygulaması

Burak Öz – Ekrem Manisalı

Türkiye’de İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 

Ayşegül Ercan

İş Kazalarında Cezai Sorumluluk ve Yaptırımlar

Uğur Müngen – G. Emre Gürcanlı 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Yapım İşleri İhaleleri Uygulamalarında Karşılaşılan İhale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Önerileri

Gökhan Çiçek – Serkan Kıvrak – Gökhan Arslan 

İhtiyaç Programı Hazırlama Sürecinin Proje Yönetimi Bağlamında İrdelenmesine Yönelik Bir Uygulama: İl Özel İdare Binaları

Gülden Gümüşburun Ayalp – Erkin Erten

Yapı İşletmesine Emeği Geçenler

Özge Akboğa – Orhan Yüksel

Yapı İşletmesi Eğitiminde Yurtdışı Eğitim Programlarının İncelenmesi 

Selim Baradan – Özge Akboğa – Gülben Çalış – Orhan Yüksel

Staj ve Bitirme Projelerinin İnşaat Mühendisliğinin Yapım Yönetimi Eğitimindeki Katkısının İncelenmesi: Gaziantep Üniversitesi Mezunu İnşaat Mühendisleri Üzerine Bir Uygulama

M. Hüseyin Ertaş – Ahmet Öztaş – Mehmet Tekinkuş

İnşaat Sektöründe Benchmarking Yönetim Tekniğinin Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi

M. Emin Öcal – İ. Halil Gerek

Eşzamanlı Mühendislik Kavramının Türk İnşaat Sektöründe Uygulanabilirlik Düzeyinin İrdelenmesi 

M. Emin Öcal – Berna Şekerci

İnşaat Yönetiminde Veri Madenciliği Uygulamaları 

Eda Noyan

İnşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Stratejisi

Erkan Karaman – Serdar Kale

Beton Prefabrikasyon Sektöründe Pazar Yönlülüğü

Tülay Çivici – Erkan Karaman – Serdar Kale 
Üst Yapı İnşaat Projelerinde, Öngörülemeyen Maliyetlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli

Ömer Bisen – S. Ümit Dikmen

Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Kalıp İşlerinde Bir Adam-Saat Tahmini Modeli

Murat Sönmez – S. Ümit Dikmen

Yapım Firmaları’nda Entelektüel Sermaye Değerinin Finansal Verilerle Hesaplanması 

Tuğçe Ercan – Almula Köksal

Yüklenici Firmaların Uyguladıkları Teklif Stratejilerinin ve Firma Özniteliklerinin Bu Sürece Etkilerinin İncelenmesi

Hilmi Coşkun – Nesrin Katırcı

Tünel Kalıp Maliyetleri İle Geleneksel Kalıp Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Aynur Kazaz – Betül Soyçopur

İnşaat Sektöründe Genel Gider Kavramı ve Yapı Maliyetine Yansıtılma Düzeyi 

M. Emin Öcal – Feyzullah Kadırhan

2007 Türk Deprem Yönetmeliği Zemin Kriterlerinin Sanayi Yapılarının İnşaat Maliyetine Etkileri 

Senem Özek – S. Ümit Dikmen

İnşaat Projelerinde Örgüt İçi Çatışmanın Nedenleri ve Boyutlarının Belirlenmesi

Esin Ergen – Mehmet İlker Genç – Ülkü Uzunçarşılı

Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli Ve Bir İnşaat Projesi Üzerinde Örnek Uygulaması 

Önder Ökmen – Ahmet Öztaş

İnşaat Yatırım Projeleri İçin Arazi Yer Seçiminde AHP (Analytıc Hierarchy Process) Uygulaması

Ömür Tezcan – Osman Aytekin – Hakan Kuşan – İlker Özdemir

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Tarafından Yaptırılan Toplu Konutların İnşaat Kalitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması 

Latif Onur Uğur – İlknur Bekem

Yüklenici İnşaat İşletmelerinde Markalaşma Süreci

Gül Polat – Ümit Dönmez 

İnşaat Ruhsatı Alımında Gecikme Sebeplerinin ve Sürelerinin Analizi


Aysu Demirciefe – S.Zeynep Doğan – H. Murat Günaydın

Yalın Üretim İlkelerinin İnşaat Endüstrisinde Uygulanabilirliği 

Selin Gündeş – Sema Ergönül

Türk İnşaat Sektöründe ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Riskler

Burç Yıldız – S. Ümit Dikmen